• Hóa sinh học thực nghiệm: Chương 1 & 2

    Hóa sinh học thực nghiệm: Chương 1 & 2

    Hóa sinh học thực nghiệm: Chương 1 & 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về những nguyên tắc và chuẩn bị cơ bản trong các nghiên cứu hóa sinh học; các quy trình thí nghiệm thông thường. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

     10 p vlute 29/09/2015 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook