• Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 Nhập môn về sinh học phân tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lược sử; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Những đóng góp lớn của sinh học phân tử hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vlute 21/04/2023 6 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 Sự sao chép DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Sự sao chép của DNA; Sửa sai trong sao chép và khi không sao chép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p vlute 21/04/2023 6 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 Đột biến gene, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại đột biến; Nguyên nhân đột biến; Các cơ chế chống lại đột biến; Các tính trạng đột biến và protein đột biến; Đột biến gen và ung thư; Các hệ thống chọn lọc đột biến ở vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vlute 21/04/2023 5 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 Các loại RNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các RNA và vai trò của chúng; Cắt nối ở RNA tế bào nhân thật: khái niệm, cắt nối RNA trong nhân tế bào nhân thật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vlute 21/04/2023 6 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 Các phương pháp phân tích DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiết tách DNA; Các phương pháp định tính và định lượng sơ bộ acid nucleic; Kỹ thuật cắt, nối, lai DNA và ứng dụng; Các phương pháp xác định trình tự DNA; Kỹ thuật PCR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 21/04/2023 5 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 Sự phiên mã và mã di truyền, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc chung; Sự phiên mã ở tế bào nhân nguyên thuỷ; Sự phiên mã ở tế bào nhân thật; Phiên mã ngược ở retrovirus; Mã di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vlute 21/04/2023 7 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 Quá trình dịch mã, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố cần thiết cho quá trình dịch mã; Diễn biến dịch mã ở ribosom (chu trình ribosom); Nhu cầu năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp protein; Độ chính xác của quá trình dịch mã; Các yếu tố ức chế quá trình dịch mã.

   65 p vlute 21/04/2023 5 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 Điều hoà hoạt động gen, cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều hoà quá trình sao chép; Điều hoà quá trình phiên mã; Kiểm soát cảm ứng âm; Kiểm soát ức chế âm; Cơ chế điều hoà suy giảm; Kiểm soát cảm ứng dương; Đa kiểm soát; Kiểm soát sau dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vlute 21/04/2023 5 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 Di truyền vi khuẩn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu di truyền của vi khuẩn; Sự sao chép ở nhiễm sắc thể; Các kiểu sao chép DNA ở E.coli; Sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 21/04/2023 3 0

 • Thực tập Vi sinh vật học: Phần 1 - Đàm Sao Mai

  Thực tập Vi sinh vật học: Phần 1 - Đàm Sao Mai

  Cuốn sách Thực tập Vi sinh vật học cung cấp cho người đọc kiến thức thực hành cơ bản về vi sinh học thực phẩm một cách toàn diện thông qua việc trình bày các kĩ thuật kinh điển. Bên cạnh đó, sách còn trình bày một số kĩ thuật phân tích hiện đại dựa trên nguyên tắc sinh học phân tử như PCR hoặc sử dụng test thử nhanh bằng hệ thống API. Hệ...

   106 p vlute 27/02/2023 15 0

 • Thực tập Vi sinh vật học: Phần 2 - Đàm Sao Mai

  Thực tập Vi sinh vật học: Phần 2 - Đàm Sao Mai

  Thực tập Vi sinh vật học gồm 26 bài, mỗi bài đều có phần nhắc lại lí thuyết trọng tâm, giúp người đọc nắm được cơ sở lí thuyết của thí nghiệm. Trình tự thao tác được trình bày cặn kẽ, hợp lí và minh họa rõ ràng. Các bài thí nghiệm thực hiện qua nhiều công đoạn đều có sơ đồ trình tự thí nghiệm, giúp người đọc hình dung rõ ràng...

   86 p vlute 27/02/2023 19 0

 • Giáo trình Thực hành Vi sinh vật học - TS. Võ Thị Xuyến

  Giáo trình Thực hành Vi sinh vật học - TS. Võ Thị Xuyến

  Giáo trình Thực hành Vi sinh vật học cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn bị dụng cụ - pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật; Phân lập vi sinh vật; Nuôi cấy, quan sát sự phát triển của vi sinh vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 24/05/2022 127 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số