• Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, đại lượng trung bình và các chỉ số biến thiên, ước lượng các tham số của tổng thể, kiểm định giải thiết thống kê về các tham số của đặc trưng sinh học,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vlute 29/11/2018 27 1

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thống kê sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết thống kê các quy luật phân phối của một đặc trưng sinh học, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p vlute 29/11/2018 25 1

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung bài giảng cung cấp nguồn nguyên liệu chính để sản xuất hóa chất nói chung và các hợp chất vô cơ nói riêng. Công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ quan trọng như các hợp chất của S, P, N2 , NaOH-Cl2.

   7 p vlute 27/11/2018 12 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 trình bày về "Công nghệ hóa học và sự phát triển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về công nghệ hóa học, xu thế phát triển của công nghiệp hóa học, nguyên liệu cho công nghiệp hóa học, nguyên lý chung về thiết bị.

   13 p vlute 27/11/2018 16 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Nguyên liệu chứa photpho, tính chất và ứng dụng của P và H3PO4, sản xuất photpho, sản xuất axit photphoric. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vlute 27/11/2018 15 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Sản xuất các hợp chất của nitơ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kỹ thuật tổng hợp NH3, Sản xuất axit nitric. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   67 p vlute 27/11/2018 13 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Sản xuất axit sunfuric", cụ thể như: Những khái niệm chung về axit sunfuric và ứng dụng, nguyên liệu sản xuất axit sunfuric, quá trình công nghệ sản xuất axit sunfuric,...

   50 p vlute 27/11/2018 15 0

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ứng dụng của NaOH và clo, chuẩn bị nguyên liệu điện phân, các phương pháp điện phân sản xuất NaOH – Cl2, nguyên lý chung của quá trình điện cực, màng và chế độ dòng chảy qua màng, tinh chế nước muối nghèo,...

   41 p vlute 27/11/2018 15 0

 • Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 5 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 5 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 5 - TS. Lê Việt Phương được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kiểm soát chất lượng nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Quản trị nguyên, vật liệu thô; quản trị nguyên vật liệu; kỹ thuật kiểm soát, đánh...

   39 p vlute 31/10/2018 40 0

 • Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 4 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 4 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 4 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nội dung bài giảng trình bày: Các quy định, quản lý nhà máy thức ăn công nghiệp và cấu trúc, trang thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu...

   80 p vlute 31/10/2018 34 0

 • Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 1 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 1 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 1 gồm có 2 phần. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về thực trạng ngành công nghiệp sản xuất thức ăn Việt Nam và thế giới. Nội dung bài giảng trình bày tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới và ở Việt Nam;...

   48 p vlute 31/10/2018 36 0

 • Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 2 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 2 - TS. Lê Việt Phương

  Bài giảng Công nghệ sản suất thức ăn công nghiệp: Chương 2 do TS. Lê Việt Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, nhóm nguyên liệu giàu năng lượng, nguyên liệu giàu protein, nhóm nguyên liệu giàu xơ. Để hiểu rõ nội dung bài...

   70 p vlute 31/10/2018 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook