• Bài giảng học phần Marketing quốc tế

  Bài giảng học phần Marketing quốc tế

  Bài giảng học phần Marketing quốc tế có cấu trúc gồm 9 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế, các phương thức tham gia thị trường quốc tế, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vlute 19/07/2020 10 0

 • Bài giảng học phần Quản trị marketing

  Bài giảng học phần Quản trị marketing

  Bài giảng "Quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị Marketing, phát triển kế hoạch và chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường và nguồn lực marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p vlute 19/07/2020 11 0

 • Bài giảng English for marketing

  Bài giảng English for marketing

  Bài giảng "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" do khoa Marketing - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn gồm 10 bài học bao gồm: Marketing introduction, marketing environment, marketing information and research, consumer behaviour, company and marketing strategy, segmentation - targeting - positioning,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p vlute 19/07/2020 11 0

 • Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing

  Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing

  Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vlute 19/07/2020 11 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Marketing dịch vụ - TS. Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Marketing dịch vụ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về marketing dịch vụ, hành vi khách hàng marketing dịch vụ, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, cân bằng cung cầu về dịch vụ của doanh nghiệp và quản lý hiệu suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vlute 19/07/2020 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   68 p vlute 19/07/2020 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 19/07/2020 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 19/07/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 19/07/2020 8 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng "Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vlute 19/07/2020 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vlute 19/07/2020 7 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 19/07/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số