• Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm hệ số co giãn; hệ số co giãn của cầu; hệ số co giãn của đường cầu tuyến tính; hệ số co giãn của cầu theo thu nhập; hệ số co giãn của cung; ba ứng dụng của cung, cầu và hệ số co giãn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Cung, cầu và các chính sách của chính phủ cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểm soát giá; hiệu ứng của giá trần; thuế, hệ số co giãn và ảnh hưởng của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vlute 24/06/2022 20 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 6: Kinh tế học phúc lợi cung cấp cho học viên những kiến thức về điểm cân bằng thị trường; kinh tế học phúc lợi; thặng dư tiêu dùng - CS; biểu cầu và đường cầu; dùng đường cầu để đo lường thặng dư tiêu dùng; thặng dư sản xuất - PS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 24/06/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 7: Hành vi của người tiêu dùng cung cấp cho học viên những kiến thức về lý thuyết sự lựa chọn của người tiêu dùng; đường giới hạn ngân sách; sự thích hơn; đường cong bàng quan; sự tối ưu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 24/06/2022 20 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 8: Thị trường yếu tố sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về thị trường yếu tố sản xuất; nhu cầu lao động; hàm sản xuất; sản phẩm biên của lao động; giá trị sản phẩm biên và nhu cầu lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh học cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm thị trường cạnh tranh; doanh thu của doanh nghiệp cạnh tranh; sự tối đa hóa lợi nhuận; đường cung trong dài hạn; đường cung trong thị trường cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vlute 24/06/2022 24 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 9: Chi phí sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chi phí, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận; lợi nhuận kinh tế vs lợi nhuận kế toán; hàm sản xuất; sản phẩm biên; phân loại chi phí; hình dạng của các đường chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 24/06/2022 23 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 11 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 11 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 11: Độc quyền cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm, nguyên nhân xuất hiện độc quyền; nguồn lực độc quyền; độc quyền do chính phủ tạo ra; độc quyền tự nhiên; độc quyền vs. cạnh tranh; chi phí phúc lợi của độc quyền; chính sách công hướng về độc quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 12 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 12 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 12: Độc quyền nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm độc quyền nhóm; độc quyền nhóm hai người; điểm cân bằng trong độc quyền nhóm; lý thuyết trò chơi; chính sách công hướng về độc quyền; chính sách chống độc quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu keyword research, cách chọn lọc và tối ưu bộ từ khóa, kỹ thuật ghép từ khóa, hướng dẫn sử dụng công cụ check thứ hạng từ khóa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   16 p vlute 24/06/2022 28 0

 • Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về SEO Website, giải thích các thuật ngữ SEO, hướng dẫn tạo và tối ưu website miễn phí với Blogspot, cài đặt addon, cách thức Search Engine hoạt động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   10 p vlute 24/06/2022 28 0

 • Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO Onpage, các công việc của Seo Onpage, các tiêu chí về tên miền, cách thức tối ưu hóa hình ảnh, kỹ thuật viết tiêu đề, mô tả cho website,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   11 p vlute 24/06/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số