• Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 1

  Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 1

  Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 1 với các nội dung sau Tầm quan trọng của sự tự nhận thức, Điều thầm kín của tự nhận thức, Hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân, Các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức,...

   85 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 2

  Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 2

  Bài giảng Phát triển Kỹ năng quản trị: Phần 2 gồm có 2 chương tiếp phần 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Xây dựng nền tảng quyền lực và sử dụng sức ảnh hưởng khéo léo, Các chiến lược để có quyền lực trong tổ chức, Chuẩn đoán những vấn đề thực hiện công việc, Thúc đẩy khả năng của các cá nhân,...

   46 p vlute 22/07/2022 18 0

 • Bài giảng Đường sắt: Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt: Phần 1 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính sức kéo đầu máy; Bình đồ và trắc dọc đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Bài giảng Đường sắt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Bài giảng Đường sắt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Đức Tâm

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đường sắt (Khối Kinh tế): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo kết cấu tầng trên; Thiết kế đường ray; Thi công đường sắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vlute 22/07/2022 21 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 1: Các vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm khai thác của đường ô tô; Dòng xe; Dòng xe nhiều thành phần; Một số hình ảnh về hư hỏng đường trong quá trình khai thác; Chất lượng khai thác đường theo thời gian;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 2: Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toổ chứa quản lý khai thác; Sơ đồ tổ chức cục đường bộ Việt Nam; Khu quản lý đường bộ; Phân khu, công ty quản lý và sửa chửa đường bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 22/07/2022 18 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 3: Cơ sở lý luận khai thác đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cường độ cảm xúc tối ưu; Đánh giá mức độ phù hợp của môi trường; Tác động của ô tô trên đường; Đặc điểm tác dụng của tải trọng thẳng đứng trên đường ô tô;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vlute 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 5: Đánh giá chất lượng khai thác và phân loại sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khai thác; Đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô; Phương pháp đánh giác mức độ an toàn giao thông của đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 6: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa nền đường ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp thấp; Bảo dưỡng và sửa chữa đường mặt đường cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông

  Bài giảng Khai thác đường - Chương 7: Đảm bảo an toàn thuận lợi trong giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc quản lý báo hiệu đường bộ; Các thiết bị phân luồng, hướng dẫn giao thông và các thiết bị phòng hộ; Quản lý khai thác hệ thống biển báo và thiết bị trên đường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính.

   71 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày Tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

   96 p vlute 22/07/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số