• Bài giảng Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quốc gia, phương pháp công nhận, vấn đề kế thừa quốc gia trong quan hệ quốc tế, vấn đề công nhận trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p vlute 21/02/2017 2 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dân cư, phân loại dân cư, các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế" trình bày các khái niệm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế bao gồm: Định nghĩa, đặc điểm, vai trò, hệ thống nguyên tắc luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   28 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, hệ thống các cơ quan quan hệ đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, vai trò của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế, các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

  Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp

  Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   5 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Tổng quan về pháp luật

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật

  Bài giảng Tổng quan về pháp luật sẽ giới thiệu tới các bạn khái niệm về pháp luật; bản chất của pháp luật; tư duy luật học; chức năng của pháp luật; hiệu lực và chất lượng pháp luật;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   11 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Luật và chính sách công

  Bài giảng Luật và chính sách công

  Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

   8 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật và phát triển

  Bài giảng Pháp luật và phát triển

  Tổng quan về các lý thuyết của luật học; chức năng của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế; các lý thuyết nghiên cứu luật học;... là nội dung chính mà "Bài giảng Pháp luật và phát triển" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 21/02/2017 0 0

 • Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Thực thi quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ tập trung đến các vấn đề cơ bản như: Tài sản; sở hữu; các hình thức thủ đắc sở hữu; quyền tài sản; nguyên tắc của luật tài sản; quyền tài sản: Luật đất đai; quyền tài sản đa tầng đối với đất đai; quyền tài sản: Thực thi QSH đối với DNNN;...

   5 p vlute 21/02/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook