• Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình...

   131 p vlute 24/06/2022 8 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 Nội dung, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; chương 5 hiện tượng song ngữ; chương 6 làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Dinh dưỡng và sức khỏe, nhu cầu về năng lượng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 24/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Nguyên tắc xây dựng khẩu phần, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 24/06/2022 10 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Mục tiêu của cuốn giáo trình Tiếng Việt thực hành là giúp sinh viên phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt, chủ yếu là độc và viết tài liệu khoa học - hai kỹ năng lời nói cần thiết nhất để sinh viên chiếm lĩnh tri thức chuyên môn trong nhà trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Tiếng Việt thực hành cung cấp cho người đọc các kiến thức rèn luyện về kỹ năng đặt câu và dùng từ, chữa các lỗi về đặt câu và dùng từ trong văn bản, giúp người học có ý thức và kiến thức để viết đúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 1

  Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 1

  Cuốn giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu cho các thầy cô giáo trong công tác triển khai chương trình Giáo dục mầm non mới cũng như cung cấp các giáo cụ trực quan trong các buổi lên lớp hằng ngày của giáo viên tại các lớp mầm non. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   94 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 2

  Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học sẽ giới thiệu tới người đọc các hoạt động làm quen với văn học cho trẻ lứa tuổi 5-6. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Cuốn "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 18 - 36 tháng tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 3-4 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" trình bày các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 4-5 tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 5-6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo trình Bệnh học trẻ em (In lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Bệnh học trẻ em (In lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Bệnh học trẻ em giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, thuốc và cách sử dụng thuốc cho trẻ em, phòng và xử trí ban đầu một số bệnh và tai nạn thường gặp ở trẻ em, giáo dục phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   69 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Giáo trình Bệnh học trẻ em (In lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Bệnh học trẻ em (In lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Bệnh học trẻ em trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên bao gồm: Đại cương về bệnh trẻ em, các bệnh thường gặp ở trẻ em, các bệnh chuyên khoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vlute 24/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số