• Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 1 - TS. Lê Thanh Thủy

  Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 1 - TS. Lê Thanh Thủy

  Phần 1 cuốn giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non trình bày các nội dung: Đặc điểm hình thành phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em; vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ em; mục đích, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non;.... Mời các bạn cùng...

   110 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Lê Thanh Thủy

  Giáo trình Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non: Phần 2 - TS. Lê Thanh Thủy

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số yêu cầu về lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tạo hình trong trường mầm non, tổ chức hoạt động vẽ trong trường mầm non, tổ chức hoạt động nặn, tổ chức hoạt động xếp dán tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 1

  Cuốn "Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi" được biên soạn nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về các trò chơi và phương pháp tổ chức hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo chơi những trò chơi đó. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   100 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi: Phần 2

  Tất cả các trò chơi được giới thiệu trong cuốn sách "Tổ chức, hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi" đều được phổ biến rộng rãi trong các trường mẫu giáo ở nhiều địa phương và được các bé ưa thích, mỗi trò chơi đều có đặc trưng riêng và có vị trí nhất định trong sự phát triển của trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học nông thôn, bản chất xã hội và đặc thù của cơ cấu xã hội nông thôn, cộng đồng nông thôn và công tác xã hội nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Thiết chế xã hội và văn hóa nông thôn, phương pháp nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Đổi tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý; đặc điểm và cơ cấu của hoạt động quản lý, nhân cách người lãnh đạo, uy tin người lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p vlute 24/06/2022 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 7

  Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 7

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kiểu người lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; một số khía cạnh tâm lý trong công tác tổ chức, cán bộ; giao tiếp trong công tác quản lý, lãnh đạo.

   149 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ: Phần 1

  Giáo trình Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ: Phần 1

  Giáo trình soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên và những người làm công tác văn phòng những kiến thức cơ bản, cơ sở pháp lý và kỹ năng cần thiết của việc xây dựng, tổ chức, sử dụng và quản lý văn bản trong cơ quan, doanh nghiệp. Sách được chia thành 2...

   169 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ: Phần 2

  Giáo trình Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung về Công tác quản lý văn bản giúp chúng ta biết tổ chức, giải quyết và quản lý các văn bản, biết lập hồ sơ công việc và làm công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 1

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 1

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; chương 2 đo dòng điện và điện áp; chương 3 đo công suất và năng lượng; chương 4 đo tần số, góc và và khoảng thời gian. Mời các bạn cùng...

   85 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2

  Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện: Phần 2 gồm những nội dung chính sau: Chương 5 đo thông số của mạch điện; chương 6 dao động ký (Oscllosscope); chương 7 đo các đại lượng không điện; chương 8 ứng dụng quang học trong kỹ thuật đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vlute 24/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số