• Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng này được biên soạn nhằm phục vụ việc nghiên cứu môn học Nghiên cứu Marekting của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thong với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu marketing. Nội dung bài giảng bám sát quá trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chính là: xác định mục tiêu...

   41 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng được thiết kế bao gồm 07 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

   62 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Bài giảng Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Bài giảng Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Bài giảng Tổ chức sự kiện được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học các kỹ năng nghề nghiệp về tổ chức sự kiện trong giai đoạn hiện nay. Phần 2 của bài giảng gồm các chương còn lại trình bày: quản trị hậu cần tổ chức sự kiện; tổ chức điều hành các hoạt động của sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Bài giảng Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Bài giảng Tổ chức sự kiện được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học các kỹ năng nghề nghiệp về tổ chức sự kiện trong giai đoạn hiện nay. Phần 1 của bài giảng gồm 4 chương trình bày: tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện; hình thành chủ đề, lập chương trình và dự toán ngân sách sự kiện; lập kế hoạch tổ chức sự kiện;...

   146 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  "Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài" có nội dung trình bày về có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử, bức tranh thương mại điện tử thế kỷ 21, các đặc trưng của thương mại điện tử, các hình thức hoạt động của thương mại điện tử; hạ tầng phát triển thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng về an toàn và...

   102 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài" tiếp tục trình bày những nội dung về các hình thức giao dịch điện tử, giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp B2B, giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; thanh toán điện tử, lợi ích của thanh toán điện tử, rủi ro trong giao dịch thanh toán điện tử; giải...

   160 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 1

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 1

  Giáo trình Quản trị học (Management) gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 5 chương, trình bày những vấn đề chung của quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, văn hóa của tổ chứ, quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p vlute 24/05/2022 41 2

 • Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng của quản trị như: Chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p vlute 24/05/2022 33 2

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chương 2 Kỹ năng ảnh hưởng quyền lực và phong cách lãnh đạo, quản lý; chương 3 kỹ năng lãnh đạo, điều hành tổ chức. Mời các bạn cùng tham...

   88 p vlute 24/05/2022 29 3

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 4 Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý; chương 5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi; chương 6 Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 24/05/2022 24 2

 • Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 1

  Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Cơ học chất lỏng" có nội dung gồm 5 chương trình bày kiến thức về: động học chất lỏng; các phương trình cơ bản của động lực học chất lỏng lý tưởng; thủy tĩnh; chuyển động phẳng không xoáy của chất lỏng không nén được; chuyển động xoáy của chất lỏng lý tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p vlute 24/05/2022 24 0

 • Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 2

  Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Cơ học chất lỏng" gồm 5 chương tiếp tục trình bày kiến thức về: sự chuyển động sóng của chất lỏng lý tưởng; chất lỏng không nén được; lớp biên; chuyển động rối; lý thuyết tương tự và thứ nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 24/05/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số