• Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về lên men thực phẩm;Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ ngũ cốc; Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ rau quả; Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ thịt, cá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ lên men thực phẩm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghệ sản xuất thực phẩm lên men từ sữa; Công nghệ sản xuất thức uống lên men; Công nghệ sản xuất một số thực phẩm lên men khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 1 trình bày về xác suất: các khái niệm về biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên, công thức tính xác suất và luật phân phối xác suất; các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn quan trọng trong xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 - Huỳnh Huy Việt

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu giảng dạy Xác suất Thống kê A: Phần 2 trình bày về thống kê: lý thuyết mẫu, các bài toán ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê và lý thuyết tương quan, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vlute 24/06/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; viễn cảnh, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vlute 24/06/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị chiến lược: Phần 2 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; phân tích và lựa chọn chiến lược; tổ chức thực hiện chiến lược; kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược; chiến lược trong môi trường toàn cầu; toàn cầu hóa và...

   108 p vlute 24/06/2022 1 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu; chứng từ thanh toán quốc tế; vận đơn đường biển; vận đơn hàng không; chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và...

   59 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" có nội dung trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế; cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế; các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; phương pháp xác định tỷ giá hối đoái; các phương tiện thanh toán quốc tế: hối phiếu, lệnh phiếu,...

   61 p vlute 24/06/2022 4 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động; những cấn đề chung về an toàn lao động; kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp; an toàn khi làm việc với máy móc và thiết bị cơ khi; phòng chống cháy, nổ; kỹ thuật vận hành các phương tiện và...

   29 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp: Phần 1" có nội dung trình bày về kỹ thuật vệ sinh lao động; những vấn đề chung về vệ sinh lao động; các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh lao động và các biện pháp phòng chống; vệ sinh xí nghiệp;... Mời các bạn cùng...

   35 p vlute 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng của doanh nghiệp; hoạt động quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch bán hàng; dự báo bán hàng; xây dựng mục tiêu bán hàng; xây dựng ngân sách bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 24/06/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về tổ chức mạng lưới bán hàng trong doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; kiểm soát hoạt động bán hàng; hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng; ứng dụng Internet trong bán hàng và quản trị bán hàng; quản lý quan hệ khách hàng; bán...

   89 p vlute 24/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số