• Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 1

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 1

  Giáo trình Quản trị học (Management) gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 5 chương, trình bày những vấn đề chung của quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, văn hóa của tổ chứ, quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p vlute 24/05/2022 10 1

 • Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2

  Giáo trình Quản trị học (Management): Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng của quản trị như: Chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p vlute 24/05/2022 10 1

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chương 2 Kỹ năng ảnh hưởng quyền lực và phong cách lãnh đạo, quản lý; chương 3 kỹ năng lãnh đạo, điều hành tổ chức. Mời các bạn cùng tham...

   88 p vlute 24/05/2022 7 2

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 4 Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý; chương 5 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi; chương 6 Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vlute 24/05/2022 8 1

 • Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 1

  Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Cơ học chất lỏng" có nội dung gồm 5 chương trình bày kiến thức về: động học chất lỏng; các phương trình cơ bản của động lực học chất lỏng lý tưởng; thủy tĩnh; chuyển động phẳng không xoáy của chất lỏng không nén được; chuyển động xoáy của chất lỏng lý tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p vlute 24/05/2022 6 0

 • Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 2

  Giáo trình Cơ học chất lỏng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Cơ học chất lỏng" gồm 5 chương tiếp tục trình bày kiến thức về: sự chuyển động sóng của chất lỏng lý tưởng; chất lỏng không nén được; lớp biên; chuyển động rối; lý thuyết tương tự và thứ nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 24/05/2022 5 0

 • Ebook Giáo dục học: Phần 1

  Ebook Giáo dục học: Phần 1

  Cuốn sách gồm 2 phần, phần 1 trình bày các kiến thức tổng quan về giáo dục, giáo dục học; lí luận dạy học bao gồm các vấn đề cơ bản, có hệ thống về lí luận dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p vlute 24/05/2022 5 0

 • Ebook Giáo dục học: Phần 2

  Ebook Giáo dục học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách là các nội dung: Lí luận giáo dục, trình bày những vấn đề cơ bản, có hệ thống về lí luận giáo dục; lí luận về quản lí trường học, trình bày những vấn đề cơ bản về công tác quản lí nhà trường, người giáo viên chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục tập thể sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo...

   144 p vlute 24/05/2022 5 0

 • Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức xã hội học tập - Những vấn đề lý luận chung; sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p vlute 24/05/2022 5 0

 • Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập; điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p vlute 24/05/2022 5 0

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" có nội dung trình bày tổng quan về lĩnh vực bán hàng, tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác, những hiểu biết cần thiết của người bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   248 p vlute 24/05/2022 6 1

 • Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Ebook Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến" tiếp tục trình bày những nội dung về: nguyên tắc chào hàng trực diện, nguyên tắc bán lẻ hàng hóa, những hình thức marketing trực tiếp khác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   269 p vlute 24/05/2022 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số