• Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức như: Quản trị doanh thu trong doanh nghiệp: doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác của doanh nghiệp; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; biện pháp tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp; nội dung của hoạch định tài chính trong doanh nghiệp;...

   76 p vlute 25/09/2021 10 0

 • Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Tổng quan về quản trị nhân lực, phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   91 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị nhân lực: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Bố trí nhân lực và thôi việc, tạo động lực trong lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao lao động, quan hệ lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   97 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Chương 1 tổng quan về quản trị kinh doanh quốc tế; chương 2 quản trị marketing quốc tế; chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế; chương 4 quản trị các yếu tố của hoạt động kinh doanh quốc tế; chương 5 hợp đồng kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 1

  Tài liệu học tập “Quản trị marketing” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu được viết dưới góc độ một nhà quản trị marketing – những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của một...

   111 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị marketing: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Các chiến lược cạnh tranh và phát triển, các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị giá bán sản phẩm, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing tích hợp, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing.

   120 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p vlute 25/09/2021 7 0

 • Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về mạng máy tính, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vlute 25/09/2021 16 0

 • Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2

  Tài liệu học tập Mạng máy tính: Phần 2 trang bị cho người học những nội dung chính sau: Tầng giao vận, tìm hiểu việc truyền dữ liệu giữa 2 đầu mút, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu giữa 2 đầu mút, việc ghép kênh cắt/hợp dữ lệu nếu cần; tầng ứng dụng, cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy cập được vào môi...

   107 p vlute 25/09/2021 11 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: phần này chứa các bài thực hành về khai thác,...

   131 p vlute 25/09/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số