• Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 1

  Giáo trình Hóa sinh đại cương được biên soạn dựa trên sự lồng ghép, tích hợp với một số môn thuộc khoa học cơ bản, y học cơ sờ và y học lâm sàng theo dự án “Đồi mới chương trinh đào tạo bác sĩ đa khoa” năm 2017 cúa Bộ Y tế. Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   91 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Giáo trình Hóa sinh đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hóa sinh đại cương" trình bày các nội dung: Hóa học và chuyển hóa Glucid; hóa học và chuyển hóa Lipid; chuyển hóa nước và các chất vô cơ; hóa sinh các dịch cơ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Khái niệm về điều khiển tự động quá trình công nghệ, mô hình của một số quá trình cơ bản, một số sách lược điều khiển cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Điều khiển quá trình nồi hơi; điều khiển quá trình sản xuất giấy, điều khiển quá trình gia công dầu mó, điều khiển quá trình sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán; chứng từ kế toán và kiểm kê; tính giá đối tượng kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, tài khoản và ghi số kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p vlute 20/03/2023 6 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán và các quá trình kinh doanh chủ yếu, các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán, sổ kế toán, kỹ thuật ghi số và hình thức kế toán, tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở.

   126 p vlute 20/03/2023 7 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Giáo dục thể chất cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giảng dạy một số môn điền kinh, kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m, kỹ thuật các môn nhảy xa, kỹ thuật các môn nhảy cao, một số bài tập chuyên môn trong điền kinh.

   74 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1

  Giáo dục thể chất là học phần đầu tiên để sinh viên tiếp tục rèn luyện thể chất trong môi trường đại học, nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực để tiếp tục lĩnh hội nội dung kiến thức ở các học phần sau. Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục thể chất" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Khái niệm chung về môn điền...

   61 p vlute 20/03/2023 2 0

 • Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện: Phần 1

  Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "CAD trong kỹ thuật điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CAD, phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial, phần mềm thiết lế nối đất GEM, phần mềm thiết kế chống sét Benji, phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện: Phần 2

  Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "CAD trong kỹ thuật điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phầm mềm vẽ kỹ thuật Microsoft VISIO, giới thiệu một số phần mềm CAD chuyên nghiệp, thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   239 p vlute 20/03/2023 6 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung)" trình bày các nội dung: Chế độ sinh hoạt học tập công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; điều lệnh đội ngũ đơn...

   64 p vlute 20/03/2023 3 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Phần 3: Quân sự chung)" trình bày các nội dung: Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 20/03/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số