• Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 1

  Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình...

   131 p vlute 24/06/2022 23 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 Nội dung, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; chương 5 hiện tượng song ngữ; chương 6 làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Dinh dưỡng và sức khỏe, nhu cầu về năng lượng, nhu cầu các chất dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vlute 24/06/2022 26 0

 • Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lí thuyết dinh dưỡng giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Nguyên tắc xây dựng khẩu phần, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 24/06/2022 22 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 1

  Mục tiêu của cuốn giáo trình Tiếng Việt thực hành là giúp sinh viên phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt, chủ yếu là độc và viết tài liệu khoa học - hai kỹ năng lời nói cần thiết nhất để sinh viên chiếm lĩnh tri thức chuyên môn trong nhà trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Tiếng Việt thực hành (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Tiếng Việt thực hành cung cấp cho người đọc các kiến thức rèn luyện về kỹ năng đặt câu và dùng từ, chữa các lỗi về đặt câu và dùng từ trong văn bản, giúp người học có ý thức và kiến thức để viết đúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập II: Phần 1

  Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập II: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu tâm lý học trẻ em từ lọt lòng đến 6 tuổi" trình bày các nội dung:Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ, những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ từ 12-24 tháng, những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ từ 24 - 36 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập II: Phần 2

  Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập II: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu tâm lý học trẻ em từ lọt lòng đến 6 tuổi (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ 3-4 tuổi, những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ 4-5 tuổi, những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ 5-6 tuổi, chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào...

   118 p vlute 24/06/2022 15 0

 • Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1: Phần 1

  Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1: Phần 1

  Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1: Phần 1 trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học trẻ em, những phương pháp nghiên cứu tâm lý học trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1: Phần 2

  Ebook Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý học trẻ em (Lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi) - Tập 1" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận cơ bản của tâm lý học trẻ em, sự phát triển tâm vận động của trẻ, phát triển giao tiếp ở trẻ, vô thức và ý thức, hoạt động vui chơi ở trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 1

  Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 1

  Cuốn giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu cho các thầy cô giáo trong công tác triển khai chương trình Giáo dục mầm non mới cũng như cung cấp các giáo cụ trực quan trong các buổi lên lớp hằng ngày của giáo viên tại các lớp mầm non. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   94 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 2

  Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo án mầm non Hoạt động làm quen với văn học sẽ giới thiệu tới người đọc các hoạt động làm quen với văn học cho trẻ lứa tuổi 5-6. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vlute 24/06/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số