• Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" gồm các bài giảng về phần lý thuyết cơ sở và phương thức thực hành tìm chỗ hư hỏng và sửa chữa tất cả các máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ trữ kem, máy nước mát, nhà máy nước đá, nhà máy đông lạnh hải sản,... Bộ sách gồm 4 tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 -...

   93 p vlute 22/07/2022 29 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" trình bày các nội dung: Cơ sở của ngành cơ điện lạnh, những kiến thức cơ bản trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 22/07/2022 29 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 5 bao gồm xác định vị trí và tên gọi máy tủ lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ đông lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 6 bao gồm phần tự điển tìm pan và sửa chữa thực hành các bộ phận cơ và điện trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dây trần, đệm cửa tủ lạnh, điện thế, động cơ điện, điện trở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 22/07/2022 18 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" trình bày các nội dung: Giàn bốc hơi, giàn tụ hơi, hàn nối dây điện và ống đồng trong hệ thống làm lạnh, hệ thống làm nguội máy ép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn chú trọng cả về cơ bản lý thuyết đi đối với cách sửa chữa thực hành cho tất cả các bộ phận thuộc các hệ thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   70 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn một cách chi tiết các chỗ hưu hỏng thường gặp và phương pháp sửa chữa. Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Lãnh chất, mã lực động cơ điện, mạch điện cơ điện lạnh, máy bơm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 quyền lực, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội; chương 7 lệch chuẩn, tuân thủ và kiểm soát xã hội; chương 8 văn hóa; chương 9 xã hội hóa; chương 10 biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p vlute 18/03/2022 95 0

 • Ebook Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng: Phần 1

  Ebook Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu giáo dục nghề Điện dân dụng, an toàn lao động trong giáo dục nghề Điện dân dụng, đo lường điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p vlute 26/11/2020 166 3

 • Ebook Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng: Phần 2

  Ebook Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề điện dân dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Động cơ điện, mạng điện trong nhà, tìm hiểu nghề điện dân dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p vlute 26/11/2020 166 2

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mục tiêu giáo dục môn học; tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền thống; phân loại kiến thức vật lí phổ thông và việc xác định phương thức tư duy hình thành từng loại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p vlute 27/07/2019 349 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số