• Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn: Phần 1

  Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn: Phần 1

  Tập "Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về bữa ăn của hai khu vực ẩm thực lớn trên thế giới hiện nay là các bữa ăn Á và bữa ăn Âu làm cơ sở cho việc xây dựng thực đơn cho khách du lịch. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p vlute 22/08/2022 24 0

 • Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn: Phần 2

  Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn: Phần 2

  Cuốn "Bài giảng Phương pháp xây dựng thực đơn" cung cấp các kiến thức mang tính nguyên lý về thực đơn và kỹ năng các bước xây dựng thự đơn cho các bừa ăn từ bừa thường đến bữa tiệc. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 ngay sau đây.

   48 p vlute 22/08/2022 22 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1 - NXB Lao Động

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1 - NXB Lao Động

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về nghề hướng dẫn du lịch, kỹ năng giáo tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, hướng dẫn tham quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2 - NXB Lao Động

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2 - NXB Lao Động

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kỹ năng cử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống" cung cấp cho người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Giới thiệu về Bar, kiến thức về các loại đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống" cung cấp cho người đọc các nội dung chương 3 - Kỹ thuật pha chế và tổ chức phục vụ các loại đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p vlute 22/08/2022 13 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nguyên lý kế toán" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán, tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p vlute 22/08/2022 12 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn có 10 đơn vị bài học được thiết kế cho một học phần gồm 3 tiến chỉ. Nội dung kiến thức trong giáo trình là những kiến thức cơ bản, cần thiết và quan trọng có liên quan trực tiếp tới thực tiễn công việc trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   105 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Người nguyên thủy trên lãnh thổ Việt Nam, thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Việt Nam từ 1930 đến 1995, niên biểu lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p vlute 22/07/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số