• Ebook 150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống: Phần 1

  Ebook 150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống: Phần 1

  Cuốn sách "150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống" đã chọn lọc và sắp xếp các câu hỏi theo hệ thống chương trình Sinh học ở Trung học phổ thông với nội dung trả lời chính xác, ngắn gọn, giúp học sinh nhanh chóng tiếp thu được các nội dung cơ bản của chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1...

   134 p vlute 25/11/2016 290 2

 • Ebook 150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống: Phần 2

  Ebook 150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "150 câu hỏi chọn lọc và trả lời về tiến hóa - Sinh thái học cơ sở chọn giống", phần 2 giới thiệu tới người đọc 60 câu hỏi Sinh thái học và 44 câu hỏi về cơ sở chọn giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p vlute 25/11/2016 315 2

 • Giáo trình Cơ sở sinh thái học - Vũ Trung Tạng

  Giáo trình Cơ sở sinh thái học - Vũ Trung Tạng

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về những khái niệm và nguyên lý sinh thái cơ bản cũng như những kiến thức về sinh thái học con người, tập tính của sinh vật và những vấn đề về dân số, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững thông qua giáo trình Cơ sở sinh thái học do Vũ Trung Tạng biên soạn.

   265 p vlute 25/11/2016 687 2

 • Ebook Hóa sinh: Phần 1 – PGS.TS. Tạ Thành Văn (chủ biên)

  Ebook Hóa sinh: Phần 1 – PGS.TS. Tạ Thành Văn (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Hóa sinh" trình bày các nội dung của 5 chương đầu tiên (từ chương 1 đến chương 5) bao gồm: Enzim, hóa sinh hormon, năng lượng sinh học, carbohydrat, lipid. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành Y sinh dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p vlute 25/11/2016 1108 17

 • Ebook Di truyền & công nghệ tế bào SOMA - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền & công nghệ tế bào SOMA - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Cuốn sách Di truyền & công nghệ tế bào SOMA do PGS.TS. Nguyễn Như Hiền biê soạn đề cập đến các vấn đề về tổ chức thể nhiễm sắc và bộ gen, tập tinh của thể nhiễm sắc qua chu trình tế bào, tính biến dị của di truyền tế bào Soma, sự lai tạo Soma và tạo thành tế bào lai và cơ thể lai Soma.

   125 p vlute 25/11/2016 823 5

 • Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen - PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

  Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen - PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

  Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử và kỹ thuật gen trong thực tiễn. Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho ngành Công nghệ...

   219 p vlute 25/11/2016 427 2

 • Giáo trình Công nghệ Protein - Cao Đăng Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ Protein - Cao Đăng Nguyên (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ Protein do Cao Đăng Nguyên (chủ biên) biên soạn cập nhật những kiến thức hiện đại, những thành tựu mới nhất về Proteomics trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn trên thế giới và Việt Nam, nhằm phục vụ cho các ngành Sinh học và cũng là tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan khác.

   146 p vlute 25/11/2016 288 2

 • Thống kê sinh học: Phần 1

  Thống kê sinh học: Phần 1

  Sách Thống kê sinh học: Phần 1 gồm chương 1 đến hết chương 3; nội dung của 3 chương giới thiệu về thống kê sinh học, mô tả và trình bày dữ liệu, phân bố xác suất. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập môn học Thống kê sinh học.

   57 p vlute 25/11/2016 483 3

 • Thống kê sinh học: Phần 2

  Thống kê sinh học: Phần 2

  Sách Thống kê sinh học: Phần 2 gồm chương 4 đến hết chương 6; nội dung của 3 chương trình bày về kiểm định giả thuyết, bố trí thí nghiệm và phân tích phương sai, phân loại hồi quy và tương quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   104 p vlute 25/11/2016 478 3

 • Ebook Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học: Phần 1

  Ebook Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học" giới thiệu với bạn đọc một số nội dung cơ bản về: Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích, kiểm tra độ tin cậy của số trung bình mẫu, kiểm tra sự sai khác giữa các số trung bình mẫu, kiểm tra sự phù hợp giữa tần suất thực tế và lý thuyết, phương pháp phân tích phương sai. Sách gồm 2...

   128 p vlute 25/11/2016 728 6

 • Ebook Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học: Phần 2

  Ebook Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách sau đây gồm nội dung chương 4 và chương 5. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc củng cố thêm những kiến thức về toán sinh học cơ bản, đặc biệt là các mô hình ứng dụng cho từng loại mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể cũng như các phương pháp kiểm tra thống kê mới nhằm khẳng định các công trình nghiên cứu của...

   141 p vlute 25/11/2016 337 5

 • Giáo trình sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc

  Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào,

   225 p vlute 25/11/2016 484 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số