• Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm

  Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm

  Giáo trình Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng nghiệp là gì?; Vấn đề của sinh viên khi hướng nghiệp; Ba tiêu chí của một nghề nghiệp đúng; Mô hình cây nghề nghiệp; Quy trình tự hướng nghiệp

   33 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

  Giáo trình “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên trong cách tư duy và phản xạ trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống lẫn công việc để gặt hái thành công trong mọi hoàn cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 25/09/2021 14 0

 • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm

  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm

  Kỹ năng lãnh đạo – xây dựng nhóm đây là kỹ năng mềm quan trọng của bất kỳ quản trị viên cấp nào. Phát triển kỹ năng lãnh đạo không phải là việc muốn là được ngay mà là quá trình dài. Đó là quá trình phấn đấu và rèn luyện của mỗi cá nhân. Để nắm rõ hơn về các kỹ năng mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây...

   20 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng 1

  Giáo trình Toán ứng dụng 1

  Giáo trình Toán ứng dụng 1 rất cô đọng, chỉ một học kì đã giúp các em học sinh ít nhiều những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho các em bước vào học các môn chuyên ngành. Giáo trình này bao gồm 4 chương như sau: Véctơ; Phương trình_Hệ phương trình; Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác; Phương trình lượng giác.

   29 p vlute 25/09/2021 21 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng 2

  Giáo trình Toán ứng dụng 2

  Giáo trình Toán ứng dụng 2 gồm có 4 chương; chương 1 này được tiếp nối kiến thức với Giáo trình Toán ứng dụng 1, trình bày về các hệ thức lượng trong tam giác, giải tam giác và ứng dụng trong đo đạc tính toán. Nội dung chương 2 chủ yếu giúp học sinh biết cách tính đạo hàm với vài hàm đơn giản như đa thức, phân thức, lượng giác,...Chương 3...

   27 p vlute 25/09/2021 18 0

 • Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1

  Cuốn sách "Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại" do tác giả Nguyễn Đình Đầu biên soạn bao gồm có 4 nội dung chính. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ bao gồm những nội dung chính như: Thời kỳ dựng nước, thời kỳ đấu tranh dành độc lập (nước Việt Nam, thuộc nhà Tây Hán, nhà Đông Hán,…); quốc hiệu và cương vực...

   80 p vlute 27/08/2021 28 0

 • Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2 sẽ giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết về Quốc hiệu của Việt Nam trong thời kỳ thống nhất lãnh thổ như: Quốc hiệu và cương vực nước ta dưới triều Nguyễn, Quốc hiệu và cương vực nước ta từ 1945 đến nay, cương vực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   43 p vlute 27/08/2021 42 0

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu khoa học và tài liệu khoa học; Văn phong khoa học; Đề cương và kết quả nghiên cứu; Tên đề tài; đặt vấn đề; Tổng quan tài liệu; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận.

   88 p vlute 27/08/2021 49 1

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Viết đề cương đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp; nhận xét, đánh giá một bài báo khoa học; Tìm kiếm tài liệu khoa học; Tạo thư viện và quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm endnote; Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo...

   44 p vlute 27/08/2021 76 1

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 Lý thuyết xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p vlute 27/08/2021 51 2

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 Thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Mẫu ngẫu nhiên; Ứớc lượng tham số; Kiểm định giả thiết thống kê; Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vlute 27/08/2021 27 1

 • Bài giảng chuyên đề: Bài toán liệt kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, quy hoạch động, lý thuyết đồ thị

  Bài giảng chuyên đề: Bài toán liệt kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, quy hoạch động, lý thuyết đồ thị

  Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức về bài toán liệt kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, quy hoạch động, lý thuyết đồ thị. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin và các ngành liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   258 p vlute 27/07/2021 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số