Tài liệu nổi bật
 • Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp - Phạm Văn Tuân (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp - Phạm Văn Tuân (Biên soạn)

  Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân loại, quá trình giao tiếp; Chức năng và vai trò của giao tiếp; Hình thức và phương tiện giao tiếp; Kỹ năng giao tiếp; nguyên tắc và chuẩn mực trong giao tiếp; nghi thức trong giao tiếp; kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu; kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng...

   78 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Giáo trình môn học Kỹ năng giao tiếp

  Giáo trình môn học Kỹ năng giao tiếp

  Giáo trình môn học Kỹ năng giao tiếp gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Lý luận chung về kỹ năng giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp, vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý lý sinh (Phần lý thuyết)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý lý sinh (Phần lý thuyết)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý lý sinh (Phần lý thuyết) gồm 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Cơ sinh học, các nguyên lý nhiệt động và ứng dụng trong y học, sóng và âm, điện sinh vật, quang sinh học, phóng xạ sinh học.

   164 p vlute 26/10/2021 3 0

 • Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Vấn đề việc làm là vấn đề có liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Việc làm không chỉ là để mưu sinh, mà còn là nơi bạn phát triển các kỹ năng cá nhân, theo đuổi những hứng thú thuộc về lĩnh vực chuyên môn và những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Những thứ mà chúng ta gọi là “mục đích và ý nghĩa của cuộc đời...

   48 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư duy sáng tạo trong công việc và học tập; Sơ đồ tư duy – Minmap trong công việc và học tập; Khái niệm về tư duy phản biện; Tầm quan trọng tư duy phản biện; Những đặc điểm của người tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vlute 25/09/2021 14 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia...

   28 p vlute 25/09/2021 16 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội gồm có 3 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

   33 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng khám phá bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt động tại lớp,...

   23 p vlute 25/09/2021 14 0

 • Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo gồm có 2 phần chính như: Tác phong công nghiệp; Tư duy sáng. Với các nội dung của giáo trình gồm có: Tầm quan trọng của tác phong công nghiệp trong thời đại ngày nay; Thế nào là tác phong công nghiệp?

   85 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản trị cuộc đời

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản trị cuộc đời

  Tài liệu “Kỹ năng Quản trị cuộc đời” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt động tại...

   39 p vlute 25/09/2021 14 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về lãnh đạo; Vai trò của lãnh đạo; Phẩm chất của một nhà lãnh đạo; Kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo; Phong cách lãnh đạo; Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p vlute 25/09/2021 18 0

 • Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm

  Giáo trình Kỹ năng làm việc nhóm

  Kỹ năng làm việc nhóm là môi trường tốt để bạn có thể phát triển kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc từ việc học hỏi các thành viên trong nhóm. Nhất là đối với các bạn sinh viên mới ra trường, mới bắt đầu bước vào môi trường công sở. Và khi bạn đã có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì việc thăng tiến trong công...

   27 p vlute 25/09/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số