• Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt): Phần 1

  Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 2)" trình bày quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p vlute 21/02/2017 3 2

 • Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt): Phần 2

  Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt): Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 2)" trình bày các nội dung: Quy trình về thiết bị cô đặc và kết tinh, quá trình và thiết bị thanh trùng chiên (rán). Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p vlute 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 3 - Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Chương này trình bày những nội dung như: Số phận các chất gây ô nhiễm trong môi trường, công nghệ sạch, ứng dụng công nghệ sạch, thay đổi quá trình, quản lý sâu bệnh, kiểm soát sinh học, các hợp chất cao phân tử sinh học, chất thải sinh hoạt. Mời các bạn tham khảo.

   26 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Công nghệ sinh học môi trường, lược sử công nghệ sinh học, những lý do khiến công nghệ sinh học phát triển, công nghệ sinh học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 10/01/2017 4 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 5 - Năng lượng và chất đốt sinh học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp xử lý CO2, nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch, năng lượng từ ánh sáng mặt trời,… Mời...

   57 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 2 - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự ô nhiễm, vòng tuần hoàn của nước thải, chất thải, các thông số của mẫu nước thải sinh hoạt điển hình, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải.

   68 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 4 - Xử lý sinh học chất thải. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Giới thiệu chung, chất gây ô nhiễm môi trường, chất thải vô cơ, hấp thu sinh học, các chất vô cơ khác, chất thải có nguồn gốc từ dầu mỏ, xử lý sinh học dầu tràn, xử lý sinh học đất bị ô nhiễm, nguyên tắc phản ứng phân hủy sinh học, công nghệ xử lý sinh...

   54 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 6 - Phục hồi tài nguyên thiên nhiên. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, khai thác dầu, thu hồi dầu tăng cường, thu hồi dầu tăng cường bằng vi sinh vật, thu hồi kim loại bằng các phương pháp sinh học, thu hồi kim loại từ chất thải khai thác quặng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vlute 10/01/2017 1 0

 • Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 7 - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   7 p vlute 10/01/2017 2 0

 • Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người (Tập 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn sinh lý học động vật và người, đại cương về tế bào động vật, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p vlute 22/12/2016 5 0

 • Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý sinh học" do NXB ĐH Sư phạm phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệt động học của hệ sinh vật, động học của quá trình sinh học, tính thấm của tế bào và mô, các hiện tượng điện động học, độ dẫn điện của tế bào và mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p vlute 22/12/2016 10 0

 • Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Lý sinh học", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức 3 chương cuối cuốn sách bao gồm: Điện thế sinh vật, quang sinh học, phóng xạ sinh vật học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p vlute 22/12/2016 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook