• Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Tài liệu "Hệ thống điều khiển thông minh" trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan điều khiển thông minh; hệ mờ; mạng thần kinh; giải thuật di truyền; điều khiển trực tiếp;... Mời...

   231 p vlute 23/09/2022 100 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  "Hệ thống điều khiển thông minh" được biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học các ngành Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy khi học môn Hệ thống điều khiển thông minh. Phần 2 của tài liệu tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nhận dạng hệ phi tuyến; điều khiển dựa vào mô hình; điều...

   189 p vlute 23/09/2022 11 0

 • Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 1

  Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu đồng nhất hóa một số loại vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất, cận trên và cận dưới các đặc tính đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất; đồng nhất hóa tấm không đồng nhất có tính tuần hoàn. Mời các bạn cùng...

   122 p vlute 22/08/2022 18 0

 • Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 2

  Ebook Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nguyên lý biến phân Hashin-Shtrikman đối với tấm không đồng nhất; nghiên cứu ứng xử sàn rỗng hai phương, nghiên cứu ứng xử tấm sàn sandwich với lõi kết cấu tổ ong. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 corrosion principles, chapter 3 eight forms of corrosion, chapter 4 corrosion testing, chapter 5 materials, chapter 6 corrosion prevention.

   336 p vlute 22/08/2022 9 0

 • Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2

  Ebook Corrosion engineering (Third Edition): Part 2 includes the following content: Chapter 7 mineral acids, chapter 8 other environments, chapter 9 modern theory principles, chapter 10 modern theory applications, chapter 11 high-temperature materials.

   240 p vlute 22/08/2022 10 0

 • Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 1

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 1

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers: Part 1 presents the following content: Section 1 mathematical tables and measuring units, section 2 mathematics, section 3 mechanics of solids and fluids, section 4 heat, section 5 strength of materials, section 6 materials of engineering, section 7 fuels and furnaces, section 8 machine elements, section 9 power generation, section 10 materials handling.

   1058 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 2

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers (11th edition): Part 2

  Ebook Marks' standard handbook for mechanical engineers: Part 2 presents the following content: Section 11 transportation; section 12 building construction and equipment; section 13 manufacturing processes; section 14 fans, pumps, and compressors; section 15 electrical and electronics engineering; section 16 instruments and controls; section 17 industrial engineering; section 18 the regulatory environment; section 19 refrigeration, cryogenics,...

   1247 p vlute 22/08/2022 11 0

 • Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học: Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học cung cấp cho người đọc các kiến thức: Microstructure analysis of graphite - cast iron, hardness testing and quenching steel process, tempering quenched – steel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p vlute 22/08/2022 20 0

 • Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học: Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thí nghiệm Vật liệu học cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chuẩn bị mẫu để nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại, đo độ cứng và nghiên cứu quá trình tôi thép, nghiên cứu tổ chức tế vi của hợp kim Fe – C, nghiên cứu tổ chức gang graphite. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 22/08/2022 18 0

 • Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 1

  Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 1

  Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction; chapter 2 fundamentals of robot technology, programming, and applications; chapter 3 control systems and components; chapter 4 robot motion analysis and control; chapter 5 robot end effectors; chapter 6 sensors in robotics; chapter 7 machine vision.

   203 p vlute 22/08/2022 9 0

 • Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 2

  Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 2

  Ebook Industrial robotics: Technology, programming, and applications – Part 2 presents the following content: Robot programming; robot languages; artificial intelligence; robot cell design and control; economic analysis for robotics; material transfer and machine loading/unloading; processing operations; assembly and inspection; an approach for implementing robotics; safety, training, maintenance, and quality; social and labor issues;...

   332 p vlute 22/08/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số