• Giáo trình Thiết bị ngành giấy (Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy): Phần 2

  Giáo trình Thiết bị ngành giấy (Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thiết bị ngành giấy - Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Thiết bị trong hệ thống đốt kiềm, thiết bị trong hệ thống xút hóa, thiết bị tẩy, thiết bị sản xuất bột cơ học và bột nhiệt cơ, thiết bị xử lý giấy loại khử mực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p vlute 21/04/2023 9 0

 • Giáo trình Thiết bị ngành giấy (Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy): Phần 1

  Giáo trình Thiết bị ngành giấy (Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thiết bị ngành giấy - Tập 1: Thiết bị sản xuất bột giấy cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Thiết bị chuẩn bị nguyên liệu, thiết bị nấu bột giấy, thiết bị rửa và làm sạch, thiết bị chưng bốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p vlute 21/04/2023 8 0

 • Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Khái niệm về điều khiển tự động quá trình công nghệ, mô hình của một số quá trình cơ bản, một số sách lược điều khiển cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p vlute 20/03/2023 11 0

 • Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển các quá trình công nghệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Điều khiển các quá trình công nghệ" trình bày các nội dung: Điều khiển quá trình nồi hơi; điều khiển quá trình sản xuất giấy, điều khiển quá trình gia công dầu mó, điều khiển quá trình sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p vlute 20/03/2023 21 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 1

  Bộ giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí gồm 2 tập được xây dựng và soạn thảo trên cơ sở chương trình khung quốc gia về đào tạo nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Tập 1 bộ sách gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Mời các bạn cùng tham...

   125 p vlute 20/03/2023 21 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Sử dụng máy khoan; sử dụng máy ép thủy lực; sử dụng máy uốn ống; sử dụng máy nắn dầm; đo, kiểm tra kích thước chung của kết cấu,thiết bị cơ khí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p vlute 20/03/2023 21 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình "Chế tạo thiết bị cơ khí - Tập 2" gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề của nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Phần 1 cuốn sách sẽ cung cấp các kiến thức: Anh văn chuyên ngành chế tạo, nâng chuyển thiết bị, chế tạo khung bằng thép hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   123 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Chế tạo khung nhà công công nghiệp, chế tạo lan can cầu thang, chế tạo hệ thống thông gió, chế tạo bồn, bể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p vlute 20/03/2023 17 0

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí" trình bày các nội dung: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường, phương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu chất lượng của chi tiết cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí" trình bày các nội dung: Lý thuyết sai số - phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm, chọn phương án đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p vlute 20/03/2023 15 0

 • Giáo trình Robot công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Robot công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Robot công nghiệp cung cấp cho người đọc các nội dung: Lập trình quỹ đạo chuyển động và mô phỏng các hoạt động của robot, động lực học robot, điều khiển robot, truyền dẫn động cơ điện, truyền dẫn động cơ thủy khí, thiết bị cảm biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   194 p vlute 20/03/2023 16 0

 • Giáo trình Robot công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Robot công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Robot công nghiệp cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về khoa học công nghệ robot, cấu trúc và phân loại robot công nghiệp, phép biến đổi dùng ma trận thuần nhất, hệ phương trình động học robot, tổng hợp chuyển động robot, động học robot khi di chuyển nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p vlute 20/03/2023 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số