• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 Phân tích lực cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích lực cơ cấu; Các loại lực tác dụng lên cơ cấu; Cách xác định lực quán tính; Điều kiện tĩnh định của chuỗi động; Phân tích lực cơ cấu; Tính lực cân bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vlute 24/12/2021 43 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 Cơ cấu cam cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Phân tích động học; Phân tích lực; Tổng hợp cơ cấu cam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vlute 24/12/2021 46 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 Cơ cấu thanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Cơ cấu 4 khâu bản lề; Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu 4 khâu bản lề; Thiết kế cơ cấu 4 khâu bản lề;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 24/12/2021 39 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 Phân tích cấu trúc cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và mục đích phân tích cấu trúc cơ cấu; Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Bậc tư do của cơ cấu; Nguyên lý hình thành và phân tích cấu trúc cơ cấu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vlute 24/12/2021 57 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 Cơ cấu bánh răng và Hệ bánh răng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Định lý cơ bản của sự ăn khớp; Bánh răng thân khai; Thông số của bánh răng thân khai tiêu chuẩn; Truyền động bánh răng thân khai;..Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vlute 24/12/2021 39 1

 • Bài giảng Thiết kế máy công cụ

  Bài giảng Thiết kế máy công cụ

  Bài giảng Thiết kế máy công cụ gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Thiết kế động học máy cắt kim loại, chương 2 thiết kế động lực học máy cắt kim loại, chương 3 điều khiển bằng cơ khí – bôi trơn và làm nguội. Mời các bạn cung tham khảo.

   123 p vlute 24/12/2021 48 2

 • Giáo trình Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực" cung cấp cho các bạn học viên chuyên ngành Gia công kim loại bằng áp lực, Công nghệ chế tạo vũ khí - đạn những phương pháp xác định trường ứng suất, biến dạng làm cơ sở cho việc tính toán lực công nghệ của các nguyên công rèn - dập. Tài liệu được trình bày trong 4 chương và được chia thành 2...

   53 p vlute 24/11/2021 182 4

 • Giáo trình Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực: Phần 2

  Giáo trình "Lý thuyết gia công kim loại bằng áp lực" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức về các nguyên công rèn và dập thể tích và các nguyên công dập tấm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết

   86 p vlute 24/11/2021 78 2

 • Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 1

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển" cung cấp cho bạn đọc những nội dung rất cơ bản về Hệ mờ, mạng nơ ron nhân tạo và hệ Mờ-nơron. Cuốn sách cũng giúp bạn đọc biết cách khai thác những công cụ sẵn có của phần mềm MATLAB để phân tích, thiết kế các bộ điều khiển mờ, nơron nhằm điều khiển các đối tượng trong công...

   103 p vlute 24/11/2021 89 2

 • Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Mạng perceptrons, mạng tuyến tính, hệ mờ - nơron (fuzzy-neural). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   67 p vlute 24/11/2021 96 1

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ khí gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo tinh thể của vật liệu, giản đồ trạng thái của hợp kim 2 cấu tử, gang, thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vlute 24/11/2021 103 1

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu phi kim loại và một số vật liệu mới như: Vật liệu vô cơ, vật liệu hữu cơ (polyme), vật liệu bột, vật liệu kết hợp (composite). Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vlute 24/11/2021 68 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số