• Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 the failure distribution, chapter 3 constant failure rate model, chapter 4 time-dependent failure models, chapter 5 reliability of systems, chapter 6 state dependent systems, chapter 7 physical reliability models, chapter 8 design for reliability, chapter 9 maintainability, chapter 10 design for...

   148 p vlute 22/08/2022 15 0

 • Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2

  Ebook An introduction to reliability and maintainability engineering: Part 2 includes the following content: Chapter 12 data collection and empirical methods, chapter 13 reliability testing, chapter 14 reliability growth testing, chapter 15 identifying failure and repair distributions, chapter 16 goodness-of-fit tests, chapter 17 reliability estimation and application, chapter 18 implementation.

   106 p vlute 22/08/2022 17 0

 • Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction; Chapter 2 Tools and How to Use Them; Chapter 3 Materials and Fabricating; Chapter 4 Drilling and Countersinking; Chapter 5 Riveting; Chapter 6 Bolts and Threaded Fasteners.

   220 p vlute 22/08/2022 12 0

 • Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2

  Ebook Standard Aircraft Handbook for Mechanics and Technicians (Seventh Edition): Part 2 presents the following content: Chapter 7 Aircraft Plumbing; Chapter 8 Control Cables; Chapter 9 Electrical Wiring and Installation; Chapter 10 Aircraft Drawings; Chapter 11 Nondestructive Testing (NDT) or Nondestructive Inspection (NDI); Chapter 12 Corrosion Detection and Control; Chapter 13 Composites; Chapter 14 Standard Parts.

   401 p vlute 22/08/2022 12 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 why study the design process? chapter 2 understanding mechanical design; chapter 3 designers and design teams; chapter 4 the design process and product discovery; chapter 5 planning for design; chapter 6 understanding the problem and the development of engineering specifications; chapter 7 concept generation.

   227 p vlute 22/08/2022 17 0

 • Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2

  Ebook The Mechanical Design Process (Fourth Edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 concept evaluation and selection; chapter 9 product generation; chapter 10 product evaluation for performance and the effects of variation; chapter 11 product evaluation: design for cost, manufacture, assembly, and other measures; chapter 12 wrapping up the design process and supporting the product; Appendix A: properties of 25 materials most...

   221 p vlute 22/08/2022 12 0

 • Ebook Vật liệu học: Phần 1

  Ebook Vật liệu học: Phần 1

  Cuốn sách Đại cương về vật liệu được biên soạn với 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 4 chương sau: Chương 1 đại cương về tinh thể học, chương 2 cấu trúc vật liệu vô cơ, chương 3 cấu trúc vật liệu hữu cơ, chương 4 tính chất điện học của vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p vlute 22/08/2022 15 0

 • Ebook Vật liệu học: Phần 2

  Ebook Vật liệu học: Phần 2

  Phần 2 cuốn Đại cương về vật liệu gồm có 5 chương như sau: Chương 5 tính chất từ và quang, chương 6 tính chất nhiệt của vật liệu, chương 7 tính chất cơ học của vật liệu, chương 8 độ bền hóa của vật liệu, chương 9 ứng dụng vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vlute 22/08/2022 18 0

 • Giáo trình Thực hành phay bào cơ bản

  Giáo trình Thực hành phay bào cơ bản

  Giáo trình thực hành phay - bào cơ bản gồm 13 bài thực hành, Nội dung của giáo trình tập trung chủ yếu giới thiệu về thao tác, vận hành máy phay- bào vạn năng, các phƣơng pháp gia công cơ bản trên máy phay - máy bào, các bài tập ứng dụng cho phần thực hành. Nó dựa trên cơ sở kết hợp, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc...

   152 p vlute 22/08/2022 10 0

 • Giáo trình Môđun Hàn điện cơ bản

  Giáo trình Môđun Hàn điện cơ bản

  Giáo trình Mô đun hàn điện cơ bản được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình đào tạo thực hành thuộc bộ môn Công nghệ Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định. Giáo trình dùng để làm tài liệu giảng dạy thực hành cho giáo viên, làm tài liệu học tập cho sinh viên và học sinh ngành công nghệ hàn, đồng thời cũng là tài...

   157 p vlute 22/08/2022 14 0

 • Bài giảng Thực hành điện động cơ

  Bài giảng Thực hành điện động cơ

  Tập bài giảng Thực hành điện động cơ, được biên soạn theo chương trình môn học Thực hành điện động cơ của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định nhằm mục đích giúp sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có tài liệu học tập và thực hành kỹ năng nghề. Tài liệu này cũng có thể sử dụng cho các đối tượng khác có liên quan...

   182 p vlute 22/08/2022 13 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển

  Bài giảng Máy nâng chuyển

  Bài giảng Máy nâng chuyển cung cấp một số kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng và phương pháp tính toán thiết kế các cụm chi tiết máy thƣờng gặp trong máy nâng cũng như các máy nâng thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vlute 22/08/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số