• Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải trình bày các kiến thức về các khái niệm ngôn ngữ C, các câu lệnh điều khiển của C, hàm, mảng và kiểu dữ liệu có cấu trúc, đồ họa trong C,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   102 p vlute 22/09/2014 181 4

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux: Phần 2 - Viện CNTT - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Hệ điều hành Linux: Phần 2 - Viện CNTT - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Sau khi tham khảo xong phần 1 chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần 2 của giáo trình Hệ điều hành Linux, trong phần 2 này tổng hợp các nội dung về các tiện ích lưu trữ, các tiện ích mạng, tìm hiểu về Networking, các dịch vụ của web.

   14 p vlute 22/09/2014 194 3

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux: Phần 1 - Viện CNTT - ĐH quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Hệ điều hành Linux: Phần 1 - Viện CNTT - ĐH quốc gia Hà Nội

  Để góp phần giúp giáo viên, các bạn sinh viên có thêm tư liệu trong việc học tập và giảng dạy. Dưới đây là giáo trình Hệ điều hành Linux được biên tập bởi Viện CNTT - Đại học quốc gia Hà Nội, phần 1 của giáo trình này trình bày về lịch sử hình thành hệ điều hành Linux, cách quản lý tệp - tạo thư mục, các câu lệnh liên quan đến người...

   20 p vlute 22/09/2014 205 4

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật rình bày một số kiến thức cơ sở bào gồm 6 chương. Chương 1 trình bày khái quát các khái niệm liên quan tới giải thuật. Từ chương 2 đến chương 6 giới thiệu những cấu trúc dữ liệu phổ dụng, mỗi cấu trúc đã được minh họa cụ thể, được nêu rõ cách cài đặt trong máy tính và được thể hiện vai...

   157 p vlute 22/09/2014 262 7

 • Ebook Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC-IBM - NXB Giáo dục

  Ebook Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC-IBM - NXB Giáo dục

  Ebook "Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC-IBM" được biên soạn trên cơ sở chương trình của môn học "Vi xử lý và ngôn ngữ Assembly", ebook gồm 7 chương và chia làm 2 phần: Phần lập trình cơ sở gồm các chương 1, 2, 3, 4; phần lập trình cho các thiết bị ngoài gồm các chương 5, 6, 7.

   326 p vlute 22/09/2014 239 5

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal - Chủ biên: Nguyễn Chí Trung

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal - Chủ biên: Nguyễn Chí Trung

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal láy mục đích rèn luyện tư duy thuật toán làm trọng tâm do đó chỉ cung cấp các kiến thức ở mức cần thiết của ngôn ngữ Pascal để đủ minh họa cho việc thể hiện các thuật toán và chú trọng rèn luyện kỹ năng cài đặt thuật toán trên ngôn ngữ thuật toán trên ngôn ngữ Pascal. Mời các bạn cùng tham...

   255 p vlute 22/09/2014 326 8

 • Windows XP cho mọi nhà - Hoàng Minh Mẫn

  Windows XP cho mọi nhà - Hoàng Minh Mẫn

  Cuốn sách này nhằm mục đích giúp các bạn tìm hiểu các tính năng mới và cách hoạt động của hệ điều hành Windows XP. Sách gồm 6 phần: Tìm hiểu Windows XP; làm việc với các file, chương trình, và các thiết bị ngoại vi; đưa Windows lên trực tuyến; âm thanh và hình ảnh; Windows XP trong gia đình và môi trường di động; bảo trì và xử lý sự cố. Ngoài ra,...

   530 p vlute 22/09/2014 238 3

 • Giáo trình Hệ điều hành mạng - Lê Khánh Dương

  Giáo trình Hệ điều hành mạng - Lê Khánh Dương

  Giáo trình Hệ điều hành mạng gồm 7 chương: Giới thiệu về Windows 2000 server, quản trị người dùng, quản lý bảo mật, quản trị tài nguyên, cài đặt và thiết lập cấu hình card mạng, giao thức mạng và các dịch vụ mạng, quản lý máy in, quản lý dịch vụ mạng.

   171 p vlute 22/09/2014 163 4

 • Giáo trình Hệ thống mạng Linux - ThS. Nguyễn Tấn Khôi

  Giáo trình Hệ thống mạng Linux - ThS. Nguyễn Tấn Khôi

  Nhằm giới thiệu đến người học các nội dung về hệ thống mạng trên môi trường mở Linux, cách thiết lập và triển khai một hệ thống mạng trên môi trường Linux, truy cập vào máy tính đã cài đặt hệ điều hành linux, khởi động máy đã cài đặt linux... Giáo trình Hệ thống mạng Linux của ThS. Nguyễn Tấn Khôi bao gồm 12 bài có nội dung được tổng...

   47 p vlute 22/09/2014 160 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - GV. Hồ Sĩ Đàm

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - GV. Hồ Sĩ Đàm

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm 10 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề thuật toán và phân tích thuật toán, đệ quy, các dữ liệu có cấu trúc, danh sách, cây, bảng băm, sắp xếp, tìm kiếm, đồ thị, các kỹ thuật thiết kế thuật toán.

   110 p vlute 26/08/2014 410 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn giúp người học nắm được các khái niệm về hệ thống thông tin IS (HTTT), hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại, phương pháp phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, mô hình dữ liệu quan hệ, phương pháp thiết kế CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p vlute 26/08/2014 155 1

 • Bài giảng Các hệ cơ sở tri thức (KBS: Knowledge Based Systems) - Trần Nguyên Hương

  Bài giảng Các hệ cơ sở tri thức (KBS: Knowledge Based Systems) - Trần Nguyên Hương

  Nội dung bài giảng "Các hệ cơ sở tri thức (KBS: Knowledge Based Systems)" trình bày 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở tri thức, chương 2: Biểu diễn và suy luận tri thức, chương 3: Hệ MYCIN, chương: Hệ học, chương 5: Hệ thống mờ cho các biến liên tục. Mời bạn đọc tham khảo.

   105 p vlute 26/08/2014 178 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số