• Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Công nghệ sản xuất chao

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Công nghệ sản xuất chao

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ sản xuất chao, tác nhân vi sinh vật, quy trình sản xuất chao, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p vlute 27/11/2018 21 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi khuẩn lên men nem chua

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi khuẩn lên men nem chua

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi khuẩn lên men nem chua, nghiên cứu cải thiện chất lượng vệ sinh nem chua, bổ sung chất kháng khuẩn Bacteriocin vào nem chua,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   67 p vlute 27/11/2018 18 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất bánh mì

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất bánh mì

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật trong sản xuất bánh mì, thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất, chỉ tiêu chất lượng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   82 p vlute 27/11/2018 24 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật trong sản xuất đồ hộp, các hệ vi sinh vật trong đồ hộp, quy trình sản xuất đồ hộp,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p vlute 27/11/2018 15 0

 • Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản

  Bài giảng Công nghệ thực phẩm - Bài: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi sinh vật gây hại rau quả và nông sản, cách bảo quản rau quả, hệ vi sinh vật hại nông sản, quá trình dinh dưỡng và tăng trưởng của nấm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   46 p vlute 27/11/2018 16 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể làm được những việc sau: Xác định mục đích của tablespaces, tạo tablespaces, quản lý tablespaces, lấy thông tin tablespaces. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 31/10/2018 16 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể: Hiểu được mục đích của online redo log file, hiểu được cấu trúc của online redo log file, điều khiển các log switch và các checkpoint, tạo mới và duy trì các online redo log file, lấy các thông tin về online redo log file.

   19 p vlute 31/10/2018 14 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 2 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 2 - Nguyễn Việt Hưng

  Chương 2 trình bày về "Các thành phần cấu trúc của Oracle" với mục tiêu phác họa được cấu trúc của Oracle và các thành phần chính của nó, liệt kê các cấu trúc trong việc kết nối từ một user tới một Oracle instance.

   33 p vlute 31/10/2018 21 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn có thể: Tạo và quản lý các file tham số, khởi động và tắt một instance, theo dõi và sử dụng các diagnostic file. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 31/10/2018 13 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể làm được những việc sau: Giải thích được cách sử dụng của control file, liệt kê nội dung của control file, tạo và quản lý control file, quản lý tệp tin điều khiển với Oracle Managed Files (OMF), lấy các thông tin về control file.

   11 p vlute 31/10/2018 15 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 này, bạn sẽ có thể: Nắm được cấu trúc lưu trữ logic của CSDL, liệt kê các dạng segment và cách sử dụng, hiểu về các khái niệm dùng để kiểm soát việc sử dụng không gian trong block, lấy thông tin về cấu trúc lưu trữ.

   26 p vlute 31/10/2018 22 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 với mục tiêu nhằm liệt kê các điều kiện cần thiết để tạo một CSDL, tạo một CSDL sử dụng Oracle Database Configuration Assistant, tạo một CSDL thủ công bằng câu lệnh “create database”.

   35 p vlute 31/10/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook