• Ebook Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức): Phần 1

  Ebook Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức): Phần 1

  Ebook Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức): Phần 1 trình bày những nội dung về: những bài toán hôn nhân; trầu cau trong đời sống tình cảm dân tộc; vài suy nghĩ về hình thức hôn nhân ngày nay; nghi thức hôn lễ nên theo thứ tự nào; những tục lễ khi rước dâu; thủ tục cử hành lễ cưới; lễ chính thức tại nhà gái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p vlute 12/05/2023 6 0

 • Ebook Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức): Phần 2

  Ebook Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Dựng vợ gả chồng (Hôn lễ và nghi thức)" trình bày những nội dung về: nghi thức bái lạy; cúng Nguyệt lão; những giới hạn của đời sống; vai trò của người đàn ông; sự tương kính và hòa thuận; đồng tâm cộng lực; những câu hỏi trắc nghiệm chung về hôn lễ; những câu hỏi trắc nghiệm dành cho chú rể...

   128 p vlute 12/05/2023 6 0

 • Ebook The traditional village in Vietnam: Part 1

  Ebook The traditional village in Vietnam: Part 1

  Ebook The traditional village in Vietnam: Part 1 includes the following content: The village: settlement of peasants in Northern Vietnam; The traditional Viet village in Bac Bo: its organizational structure and problems; Traditional nation and village in Vietnam; On communal land in the traditional Viet village; An analysis of the land register in Kien My (Binh Dinh); On communal land in the traditional Viet village;...

   239 p vlute 12/05/2023 7 0

 • Ebook The traditional village in Vietnam: Part 2

  Ebook The traditional village in Vietnam: Part 2

  Ebook The traditional village in Vietnam: Part 1 includes the following content: Tien Hai and Kim Son districts early in the 19th century; The economic basis of the Tonkin community in villages and communes prior to the August 1945 revolution; The fate of communal lands; Special relationships between traditional Viet villages; Markets and villages; Sideline occupations of peasant households in Vietnam; Education in Vietnamese villages and...

   216 p vlute 12/05/2023 35 0

 • Ebook Người Chàm xưa và nay: Phần 1

  Ebook Người Chàm xưa và nay: Phần 1

  Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về lịch sử Chăm, người Chăm, văn hóa Chăm,… Sách gồm có 2 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 trình bày về lịch sử tộc Chăm với 3 nội dung chính, đó là: Người tiền Chăm, người Chăm xưa, người Chăm nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   298 p vlute 12/05/2023 17 0

 • Ebook Người Chàm xưa và nay: Phần 2

  Ebook Người Chàm xưa và nay: Phần 2

  Văn hóa là một phạm trù rất rộng. Văn hóa Chăm rất phong phú. Trong phần 2 của ebook này, tác giả cung cấp đến bạn đọc những kiến thức cơ bản tôn giáo của người Chăm, giới thiệu về những độc đáo của tháp Chăm để bạn đọc hiểu thêm về văn hóa cũng như tôn giáo trong đời sống tinh thần của người Chăm. Mời các bạn cùng đón đọc.

   284 p vlute 12/05/2023 6 0

 • Ebook Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách “Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam” là đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết để làm sáng tỏ thêm về nguồn gốc lịch sử và mối quan hệ của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới nước ta với các tộc người ở bên kia biên giới thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cuốn sách tập trung trình bày...

   102 p vlute 12/05/2023 13 0

 • Ebook Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 2

  Lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung: Nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người nhóm ngôn ngữ Miêu – Dao; nguồn gốc lịch sử và quá trình tộc người nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến; truyền thông ý thức cộng đồng dân tộc Việt Nam của các tộc người thiểu số vùng biên giới phía Bắc; ý thức tộc...

   136 p vlute 12/05/2023 38 0

 • Ebook Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ): Phần 1

  Ebook Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ): Phần 1

  Cuốn sách Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ) trình bày những quan điểm của Freud về cội nguồn của tôn giáo và văn hóa, một quan điểm mang nhiều luận điểm duy vật lịch sử hết sức lí thú như Vật tổ (Totem), Cấm kị (Tabu) và các khái niệm mặc cảm Oedipe về tính dục. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những...

   135 p vlute 12/05/2023 12 0

 • Ebook Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ): Phần 2

  Ebook Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo (Vật tổ và cấm kỵ)" trình bày những quan điểm của Sigmund Freud về thuyết vật linh, phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duy; sự hồi quy ấu trĩ của totem giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   121 p vlute 12/05/2023 31 0

 • Ebook Chùa Ninh Thuận: Phần 1

  Ebook Chùa Ninh Thuận: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Chùa Ninh Thuận" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội của Ninh Thuận; vài nét về sự hình thành và phát triển Phật giáo Ninh Thuận; nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa Ninh Thuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vlute 12/05/2023 10 0

 • Ebook Chùa Ninh Thuận: Phần 2

  Ebook Chùa Ninh Thuận: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chùa Ninh Thuận" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: giới thiệu những ngôi chùa tiêu biểu tại Ninh Thuận như Tổ đình Thiền Lâm, Sắc tứ Trùng Khánh tự, chùa Long Sơn, chùa An Lạc; danh sách các ngôi tự viện trong toàn tỉnh Ninh Thuận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   157 p vlute 12/05/2023 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số