• Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non; phát triển ngôn ngữ trẻ em là một khoa học; nhiệm vụ, hình thức và phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 - Đinh Hồng Thái

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: giáo dục chuẩn mực ngữ âm Tiếng Việt; hình thành và phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo; dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p vlute 22/07/2022 12 0

 • Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 2 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 2 - Trịnh Thị Trinh

  Nội dung giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội gồm có 3 chương chính như khái quát chung về quản trị ngành công tác xã hội; quản trị công tác xã hội ở cấp độ nhân viên; quản trị công tác xã hội ở cấp độ tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây.

   219 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 1 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 1 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội giúp trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cho người cán sự xã hội trong lĩnh vực quản trị các cơ sở dịch vụ xã hội, giúp họ đảm nhận tốt chức năng nhà quản lý, tổ chức cơ sở và người cán sự xã hội tận tụy với công việc giúp đỡ con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   194 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Những đứa trẻ đặc biệt: Phần 1

  Ebook Những đứa trẻ đặc biệt: Phần 1

  Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản cuốn "Exceptional children and young" nhằm cung cấp những kiến thức quan trọng để có cơ sở làm việc với trẻ đặc biệt, hiểu về tiềm năng của những đứa trẻ đặc biệt và hướng dẫn các chương trình giáo dục đặc biệt. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung cụ thể sau:...

   203 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Những đứa trẻ đặc biệt: Phần 2

  Ebook Những đứa trẻ đặc biệt: Phần 2

  Phương pháp giáo dục những đứa trẻ đặc biệt: Phần 2 gồm có những nội dung cụ thể như sau: Trẻ mắc khuyết tật nghiêm trọng, trẻ em rối loạn hành vi và cảm xúc, tự kỷ và những hội chứng liên quan, trẻ gặp khó khăn về giao tiếp, những đứa trẻ khiếm thính, trẻ mù và trẻ nhìn kém, trẻ mắc khuyết tật thể chất và sức khoẻ, trẻ tài năng...

   307 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử” giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng...

   168 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 6 Lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945-1954), Chương 7 Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1969); Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 1

  Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 1

  Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm giúp bạn khám phá bản thân và giới thiệu một số phương pháp giáo dục giá trị sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 2

  Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 2

  Ebook Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống (Tái bản có chỉnh lí): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, vì sao phải giáo dục kỹ năng sống và phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho lứa tuổi học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   75 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Ebook The IQ Workout Series: The complete book of intelligence tests - Part 1

  Ebook The IQ Workout Series: The complete book of intelligence tests - Part 1

  The object of the book "The complete book of intelligence tests" is to identify different types of intelligence and bring together tests for different aspects of intelligence into one book, and provide an objective assessment of abilities in a number of different disciplines. The book consist of two main parts, in the part 1, the following content will be discussed: Introduction Aspects of intelligence, Intelligence quotient (IQ), IQ test;...

   92 p vlute 22/07/2022 15 0

 • Ebook The IQ Workout Series: The complete book of intelligence tests - Part 2

  Ebook The IQ Workout Series: The complete book of intelligence tests - Part 2

  The term ‘creativity’ refers to mental processes that lead to solutions, ideas, concepts, artistic forms, theories or products that are unique or novel. It has sometimes been referred to as ‘the eighth intelligence’. In the book "The complete book of intelligence tests - Part 2" there will be an opportunity not only to explore your creative talents and potential in general, but also the specific creative thought processes of...

   122 p vlute 22/07/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số