• Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư, chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư, sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư.

   72 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp.

   34 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, khái niệm phân loại tiền lương, kế hoạch chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương.

   13 p vlute 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, kế toán và phân loại hoạt động tài chính, kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác.

   33 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu, lịch sử phát triển, phân loại các hệ thống công suất, nguyên lý truyền động thủy lực, ưu và nhược điểm của hệ thống thủy lực, ký hiệu thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 25/12/2020 18 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2: Bơm

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 2 giới thiệu một số loại máy bơm thể tích như: Bơm cánh dẫn, bơm thể tích, bơm lý tưởng, bơm thực tế, các lọai bơm quay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 3: Van điều chỉnh áp suất” trình bày những nội dung chính sau: Van giới hạn áp suất, van xả tải, van tuần tự, van giảm áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p vlute 25/12/2020 16 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 4: Van điều chỉnh lưu lượng” trình bày những nội dung chính sau: Van chỉnh lưu lượng không bù áp suất, van chỉnh lưu lượng có bù áp suất, van giảm tốc, van tiết kiệm năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 5: Van một chiều” trình bày những nội dung chính sau: Van một chiều không có điều khiển, van một chiều có điều khiển, prefill valve, catridge valve. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vlute 25/12/2020 19 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 6: Bình tích áp” trình bày những nội dung chính sau: Bình tích áp, dung lượng và công dụng của bình tích áp, hệ thống cần áp suất trong toàn bộ thời gian làm việc với bơm có thể tích riêng cố định,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 7: Cơ cấu chấp hành” trình bày các nội dung: Mạch vi sai, mạch các xy lanh mắc song song và nối tiếp, mạch dùng xy lanh kép, xy lanh nhiều ti,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vlute 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve

  Bài giảng "Truyền động thủy lực và khí nén - Chương 8: Catridge valve" trình bày những nội dung chính sau: Cách dùng van logic tạo van hai vị trí, thiết kế mạch thủy lực dùng logic valve, máy nâng hàng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 25/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số