• Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Giáo trình Kiến trúc máy tính

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong...

   179 p vlute 25/09/2021 12 0

 • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến gồm 5 chương, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản: Khái niệm và cách phân loại cảm biến, các đặc trưng cơ bản của cảm biến và nguyên lý chung chế tạo cảm biến; tính chất và đơn vị đo quang, hiệu ứng quang dẫn và quang điện phát xạ từ đó vận dụng được những ứng dụng cảm biến quang trong công...

   106 p vlute 25/09/2021 20 1

 • Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 1

  Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 1

  Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về tuabin thủy lực; Quá trình làm việc của tuabin; Thuyết tương tự và các đại lượng quy dẫn của tuabin; Thiết bị dẫn nước và tháo nước của tuabin phản kích;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p vlute 25/09/2021 9 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật)

  Giáo trình Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật)

  Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật) này cung cấp cho sinh viên và bạn đọc một cách hệ thống các khái niệm cơ bản về vật liệu xây, cấu kiện xây, các kiến thức về nguyên vật liệu sử dựng cho sản xuất, phương pháp thiết kế thành phần vật liệu, những yêu cầu đối...

   470 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 2

  Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tuabin thuỷ lực: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thí nghiệm mô hình và đường đặc tính tuabin; Chọn kiểu loại và các thông số cơ bản của tuabin; Điều chỉnh turbin nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vlute 25/09/2021 17 0

 • Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý...

   76 p vlute 25/09/2021 12 0

 • Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Tài liệu môn học kỹ năng mềm: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm

  Vấn đề việc làm là vấn đề có liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Việc làm không chỉ là để mưu sinh, mà còn là nơi bạn phát triển các kỹ năng cá nhân, theo đuổi những hứng thú thuộc về lĩnh vực chuyên môn và những giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Những thứ mà chúng ta gọi là “mục đích và ý nghĩa của cuộc đời...

   48 p vlute 25/09/2021 8 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư duy sáng tạo trong công việc và học tập; Sơ đồ tư duy – Minmap trong công việc và học tập; Khái niệm về tư duy phản biện; Tầm quan trọng tư duy phản biện; Những đặc điểm của người tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vlute 25/09/2021 9 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia...

   28 p vlute 25/09/2021 12 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội gồm có 3 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

   33 p vlute 25/09/2021 11 0

 • Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng khám phá bản thân

  Tài liệu “Kỹ năng khám phá bản thân” này được đúc kết từ những kiến thức về quản lý hiện đại cùng với những kinh nghiệm của tác giả qua nhiều năm công tác và giảng dạy trong nhiều môi trường khác nhau. Để học tốt và ứng dụng được những kiến thức này, yêu cầu người học bên cạnh việc tham gia đầy đủ các hoạt động tại lớp,...

   23 p vlute 25/09/2021 9 0

 • Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo

  Giáo trình Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo gồm có 2 phần chính như: Tác phong công nghiệp; Tư duy sáng. Với các nội dung của giáo trình gồm có: Tầm quan trọng của tác phong công nghiệp trong thời đại ngày nay; Thế nào là tác phong công nghiệp?

   85 p vlute 25/09/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số