• Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 3 - Axially loaded members. The following will be discussed in this chapter: Normal stress and normal strain, tension and compression test, poisson’s ratio, shearing strain, allowable stress – factor of safety, statically indeterminate problem.

   43 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 4 - State of stress and strength hypothese. The following will be discussed in this chapter: State of stress at a point, plane stress, mohr’s circle, special cases of plane stress, stress – strain relations, strength hypotheses.

   33 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 5 - Geometric properties of an area. The following will be discussed in this chapter: First moment of area, moment of inertia for an area, moment of inertia for some simple areas, parallel - axis theorem.

   21 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 6: Torsion. The following will be discussed in this chapter: Introduction, torsional loads on circular shafts, strength condition and stiffness condition, statically indeterminate problem, strain energy, examples.

   28 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 7: Bending. The following will be discussed in this chapter: Introduction, bending stress, shearing stress in bending, strength condition, sample problems, deflections of beam, statically indeterminate beams.

   58 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch

  Ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch

  Bài viết "Ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch" với mục đích hệ thống hóa, phân loại các ấn phẩm thông tin du lịch, đồng thời có những đánh giá sơ bộ về hệ thống các ấn phẩm thông tin du lịch nói chung và hệ thống ấn phẩm thông tin của ngành du lịch Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng trong việc...

   6 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Đào tạo du lịch, ngành hay chuyên ngành

  Đào tạo du lịch, ngành hay chuyên ngành

  Du lịch từ trước đến nay chưa được xác định rõ mô hình đào tạo. Các nhà trường cần có tiếng nói chung, thống nhất coi du lịch là một ngành đào tạo độc lập, mang tính tổng hợp. Vì là một ngành tổng hợp nên phải chia thành các chuyên ngành, mỗi chuyên ngành là một lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động du lịch. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn...

   7 p vlute 31/03/2020 3 0

 • Nhận thức về “văn hóa du lịch” và “du lịch văn hóa”

  Nhận thức về “văn hóa du lịch” và “du lịch văn hóa”

  Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi bàn về thuật ngữ văn hóa du lịch và du lịch văn hóa cũng như đề cập đến hệ giá trị của văn hóa du lịch được tích lũy và sáng tạo trong hoạt động du lịch.

   7 p vlute 31/03/2020 3 0

 • Phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết trình bày khái niệm, vai trò của du lịch ẩm thực cùng với sự phân tích về tiềm năng, thực trạng và các giải pháp để phát triển loại hình du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình du lịch ẩm thực này không chỉ đóng góp cho GDP của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần nâng cao vị thế của Thành phố trong quá trình trở...

   8 p vlute 31/03/2020 3 0

 • Bảo tồn kiến trúc truyền thống Tây Nguyên trong quá trình phát triển du lịch địa phương

  Bảo tồn kiến trúc truyền thống Tây Nguyên trong quá trình phát triển du lịch địa phương

  Bài viết khái quát những giá trị cơ bản của các loại hình kiến trúc truyền thống tiêu biểu ở Tây Nguyên, sơ lược về thực trạng các loại hình kiến trúc này trong bối cảnh hội nhập, đồng thời chỉ ra những tiềm năng khai thác du lịch địa phương dựa trên các kiến trúc tiêu biểu, đặc sắc nhất của một số dân tộc địa phương.

   10 p vlute 31/03/2020 4 0

 • Ứng dụng mô hình Hedonic để phân tích mức đóng góp của các thuộc tính vào giá tour du ngoạn biển đảo một ngày tại vịnh Nha Trang

  Ứng dụng mô hình Hedonic để phân tích mức đóng góp của các thuộc tính vào giá tour du ngoạn biển đảo một ngày tại vịnh Nha Trang

  Nghiên cứu này sử dụng mô hình định giá Hedonic để điều tra mối liên hệ giữa giá tour và các thuộc tính đi kèm của sản phẩm tour du ngoạn biển đảo 1 ngày. Mẫu quan sát gồm 127 gói giá khác nhau được khảo sát từ 24 nhà điều hành tour du lịch tại thành phố Nha Trang.

   12 p vlute 31/03/2020 3 0

 • Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

  Ở nước ta, trong suốt 44 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ở mỗi thời kỳ đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết tài liệu.

   5 p vlute 31/03/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook