• Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Điều tra hình sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thu thập bảo quản và xử lý vật chứng, khám xét trong điều tra hình sự, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bắt trong điều tra hình sự, lấy lời khai người bị hại, nhận dạng trong điều tra hình sự, trưng cầu giám định và sử dụng kết quả...

   198 p vlute 30/06/2019 5 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp thường được gọi chung là quyền sở hữu trí tuệ, quyền này có các đặc tính khác với quyền sở hữu các tài sản khác. Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng, quyền hưởng dụng và quyền định đoạt đối với một tài sản; các quyền lợi này gọi là các quyền lợi đối với vật vì được hành xử trên...

   124 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được quy định trong BLDS Việt Nam năm 1995. Bộ luật này sau đó được thay thế bởi BLDS 2005 trong đó Quyền sở hữu trí tuệ được quy định từ điều 736-753.... Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

   125 p vlute 30/06/2019 5 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của nhà nước về hoạt động thương mại qua nội dung phần 1 cuốn sách.

   69 p vlute 30/06/2019 5 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy...

   126 p vlute 30/06/2019 5 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay thẩm phán" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghề thẩm phán, phần dân sự, phần hành chính, phần hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   402 p vlute 30/06/2019 4 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Xét xử các vụ án kinh tế, xét xử các vụ án lao động. Cuối sách có phần phụ lục để người đọc tham khảo và củng cố hiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   472 p vlute 30/06/2019 4 0

 • Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung chương 1 - Những vấn đề chung về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm: Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đặc trưng của pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Ebook Những quy định mới của pháp luật về đình công và giải quyết đình công: Phần 1

  Ebook Những quy định mới của pháp luật về đình công và giải quyết đình công: Phần 1

  Đình công là hiện tượng mới xuất hiện ở nước ta khi chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Đối chiếu với những quy định của pháp luật hiện hành thì 100% các cuộc đình công đã xãy ra đều chưa hợp pháp. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

   56 p vlute 30/06/2019 4 0

 • Ebook Những quy định mới của pháp luật về đình công và giải quyết đình công: Phần 2

  Ebook Những quy định mới của pháp luật về đình công và giải quyết đình công: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp cho người đọc sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đình công trong bộ luật lao động hiện hành, những vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   69 p vlute 30/06/2019 6 0

 • Ebook Sổ tay chấp hành viên: Phần 1

  Ebook Sổ tay chấp hành viên: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay chấp hành viên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   385 p vlute 30/06/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook