• Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1 đào tạo theo tín chỉ và những vấn đề lý luận về cố vấn học tập, mô tả từ nhiều góc độ những vấn đề xung quanh đào tạo tín chỉ ở Việt Nam và giới thiệu những khía cạnh lý luận, những quan điểm tiếp cận về hoạt động cố vấn học tập trên thế giới. Mời các bạn cùng tham...

   142 p vlute 26/03/2019 16 1

 • Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2 trình bày các hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, các hoạt động thực tế về cố vấn học tập ở một số trường đại...

   227 p vlute 26/03/2019 15 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phát triển giáo dục trong hoạt động khoa học công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Phát biểu của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, phấn đấu để đại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trung tâm Đại học lớn nhất cả nước - đáp...

   226 p vlute 26/03/2019 13 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3 trình bày quá trình đổi mới giáo dục với các nhà lãnh đạo và những bậc thầy tâm huyết với giáo dục khoa học, Giáo sư Tạ Đình Bửu - người tràn đầy tâm huyết vun đắp, học, tự học và nghiên cứu suốt đời, Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc với tầm nhìn chiến...

   104 p vlute 26/03/2019 16 0

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thể tiếp cận được các lý thuyết về hệ thống, lý thuyết môn học, lý thuyết thông tin trong dạy học, mà ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" của tác giả Đỗ Ngọc Đạt đã ra đời. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung cơ bản sau: Tiếp cận dạy học hiện đại, marketing ứng dụng trong giáo...

   109 p vlute 26/03/2019 14 0

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 2

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" tiếp tục trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ giáo dục, tiến bộ khoa học - kỹ thuật và sự phát triển công nghệ giáo dục, chuyển giao công nghệ giáo dục, quản lý công nghệ giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p vlute 26/03/2019 14 0

 • Đào tạo và nghiên cứu công tác xã hội ở Việt Nam - nhìn lại và triển vọng - Trần Xuân Bình

  Đào tạo và nghiên cứu công tác xã hội ở Việt Nam - nhìn lại và triển vọng - Trần Xuân Bình

  Công tác xã hội là một ngành đào tạo được đưa vào giảng dạy gần đây trong hệ thống đào tạo nghề nghiệp ở Việt Nam. Dù mới, song nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, hoạt động xã hội lại rất cần thiết và đa dạng, phong phú. Hầu như các trường Đại học (kể cả khối dân lập), các trường Cao đẳng và Trung cấp từ Bắc chí Nam đều có mở ngành...

   8 p vlute 26/03/2019 9 0

 • Quản lý mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội

  Quản lý mô hình liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi và vai trò của công tác xã hội

  Thanh Hóa là đại phương đi đầu trong việc nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau, đây là mô hình chăm sóc - Trợ giúp người cao tuổi dựa vào cộng đồng, mô hình đã huy đọng sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp và phát huy vai trò của người cao tuổi. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

   14 p vlute 26/03/2019 10 0

 • Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo trình bày kết quả khảo sát đánh giá thực trạng kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học được đào tạo theo mô hình truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt thuộc Chuẩn nghề nghiệp. Thông tin kết quả đánh giá chủ yếu tập trung về kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học bao gồm: Lập kế hoạch dạy học, tổ chức và thực...

   11 p vlute 26/03/2019 6 0

 • Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm

  Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm

  Đánh giá là một thao tác quan trọng giúp con người điều khiển, điều chỉnh hoạt động hướng đích hiệu quả cao nhất. Cơ sở để đánh giá là hệ thống các tiêu chí đánh giá. Do đó, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình hình thành và phát triển năng...

   5 p vlute 26/03/2019 5 0

 • Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật trong dạy học nghiệp vụ sư phạm theo Module

  Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật trong dạy học nghiệp vụ sư phạm theo Module

  Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện đào tạo theo tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Bài viết nêu lên thực trạng về năng lực dạy học tích hợp của sinh viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật, qua đó đề xuất một số biện pháp để phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên các...

   5 p vlute 26/03/2019 8 0

 • Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học

  Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học

  Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu kết quả của một nghiên cứu về việc xác định hệ thống các kỹ năng giảng dạy có thể được thực hành bằng phương pháp dạy học vi mô và quá trình thực hành giảng dạy bằng phương pháp dạy học vi mô. Quá trình này không chỉ được áp dụng trong quá trình đào tạo chung mà còn trong quá trình tự đào tạo...

   5 p vlute 26/03/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook