• Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam bộ và gợi mở chính sách dân số ở Việt Nam

  Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam bộ và gợi mở chính sách dân số ở Việt Nam

  Theo kết quả điều tra quốc gia gần đây, tổng tỷ suất sinh của vùng Đông Nam Bộ đã giảm khá sâu dưới mức sinh thay thế. Dựa trên số liệu và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 và khung phân tích mức sinh thấp của Bongraarts (2001), các phân tích cho thấy, tỷ lệ phụ nữ chưa kết hôn tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổng tỷ...

   13 p vlute 28/04/2019 13 0

 • Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

  Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

  Bài viết dựa trên việc phân tích sơ bộ số liệu thực địa vào năm 2016 tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Vị Thủy nhằm mô tả ban đầu về thân trạng của trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt ở Hậu Giang như là một hiện tượng xã hội trong bối cảnh hiện đại.

   8 p vlute 28/04/2019 17 0

 • Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

  Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

  Bài viết đề cập tới các khía cạnh như: khái niệm liên quan tới công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi, ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

   5 p vlute 28/04/2019 17 0

 • Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

  Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

  Trong bối cảnh công tác xã hội còn là ngành mới ở Việt Nam, bài viết này giới thiệu khái quát nền tảng lý luận của công tác xã hội thông qua việc tổng hợp mô tả các dòng lý thuyết phổ biến trong công tác xã hội dưới góc độ phân loại khác nhau. Bài viết cũng đi sâu vào bàn luận về đặc tính của nghiên cứu công tác xã hội và sự ứng dụng...

   8 p vlute 28/04/2019 15 0

 • Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

  Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

  Bài viết áp dụng phương pháp này vào đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể hơn, áp dụng vào đo lường tầng lớp trung lưu theo cá nhân và hộ gia đình. Những người nghiên cứu xã hội học Việt Nam cần tiếp tục hội nhập với thế giới về đo lường các tầng lớp xã hội. Điều này cũng là phù hợp với tiêu chuẩn phân chia và...

   11 p vlute 28/04/2019 16 0

 • Nghiên cứu mạng lưới xã hội dưới cách tiếp cận xã hội học

  Nghiên cứu mạng lưới xã hội dưới cách tiếp cận xã hội học

  Mạng lưới xã hội là một chủ đề tương đối mới mẻ và thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu xã hội học bởi mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng đối với cá nhân cũng như là một thành tố quan trọng trong cơ cấu xã hội. Nghiên cứu mạng lưới xã hội cần một hệ thống lý luận vững chắc dẫn dắt cho những nghiên cứu...

   7 p vlute 28/04/2019 17 0

 • Hàng rong trong lịch sử kinh tế - xã hội Hà Nội

  Hàng rong trong lịch sử kinh tế - xã hội Hà Nội

  Đặc trưng của hàng rong trong lịch sử Hà Nội, qua 4 giai đoạn: giai đoạn phong kiến với một nền kinh tế nông nghiệp, tự cung tự cấp, giai đoạn Pháp thuộc với sự pha trộn của phương thức sản xuất phong kiến và tư bản chủ nghĩa, giai đoạn trước đổi mới với một nền kinh tế kế hoạch và cuối cùng giai đoạn đổi mới về nền kinh tế thị...

   13 p vlute 28/04/2019 18 0

 • Đô thị hóa và hệ thống kênh rạch: Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững

  Đô thị hóa và hệ thống kênh rạch: Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững

  Bài viết này tập trung tìm hiểu quá trình chuyển biến của hai dòng kênh Tàu Hủ-Bến Nghé và Nhiêu Lộc-Thị Nghè qua các thời kỳ dưới sự tác động của quá trình đô thị hóa thông qua tư liệu, quan sát, phân tích hình ảnh và bản đồ.

   13 p vlute 28/04/2019 16 0

 • Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Trà Vinh

  Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Trà Vinh

  Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá thực trạng khả năng thích ứng công việc của sinh viên dân tộc Khmer tốt nghiệp từ Trường Đại học Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2017. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp cho Nhà trường nhằm nâng cao khả năng thích ứng với thực tiễn của sinh viên dân tộc Khmer.

   7 p vlute 28/04/2019 18 0

 • Phân tầng mức sống giữa các nhóm dân cư trong quá trình đô thị hóa

  Phân tầng mức sống giữa các nhóm dân cư trong quá trình đô thị hóa

  Quá trình đô thị hóa đã làm biến đổi cơ cấu dân số, cơ cấu kinh tế và cơ cấu nghề nghiệp của cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến cơ cấu thu nhập và chênh lệch mức sống giữa các nhóm dân cư. Các yếu tố có tác động đến thu nhập của các cá nhân là trình độ tay nghề, học vấn và giới tính.

   10 p vlute 28/04/2019 17 0

 • 40 năm nghiên cứu dân tộc Khmer Nam Bộ ở viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ

  40 năm nghiên cứu dân tộc Khmer Nam Bộ ở viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ

  Bài viết này trình bày quá trình nghiên cứu dân tộc học người Khmer Nam Bộ của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Đây là một trong những cơ sở nghiên cứu người Khmer Nam Bộ đầu tiên ở Nam Bộ sau năm 1975. Viện đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, cùng với những công trình nghiên cứu có chất lượng khoa...

   5 p vlute 28/04/2019 20 0

 • Kỳ thị và phân biệt đối xử: Thực trạng của người nhiễm HIV tại tỉnh Khánh Hòa

  Kỳ thị và phân biệt đối xử: Thực trạng của người nhiễm HIV tại tỉnh Khánh Hòa

  Nghiên cứu cắt ngang sử dụng phương pháp định lượng và kết hợp định tính, Phương pháp định lượng Với 200 người nhiễm HIV, phương pháp định tính đã phỏng vấn 12 cuộc thảo luận nhóm tập trung với mục tiêu tìm hiểu thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV. Nghiên cứu cho thấy có tới 8% đối tượng bị từ chối...

   8 p vlute 28/04/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook