• Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 1

  Giáo dục thể chất là một trong các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non của các trường Đại học Sư phạm cần phải nắm vững lí luận và có kĩ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Ngoài ra, sinh viên còn phải có khả năng nghiên cứu và tiếp cận...

   213 p vlute 30/06/2019 16 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 2

  Giáo trình đề cập đến hai vấn đề, đó là lí luận giáo dục thể chất và quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Cuốn giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non, cho các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục quan tâm đến công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Mời các bạn tham khảo phần 2...

   257 p vlute 30/06/2019 14 0

 • Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 1

  Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc kiến thức nhập môn phát triển cộng đồng, lý luận phát triển cộng đồng, tiếp cận và phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vlute 30/06/2019 13 0

 • Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 2

  Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu nghèo và xóa đói giảm nghèo, phương pháp cộng đồng trong phát triển, khảo sát và tìm hiểu cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vlute 30/06/2019 13 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những cơ sở nghiên cứu xã hội học, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học giáo dục, vị trí và vai trò của xã hội học giáo dục, hệ thống xã hội và hệ thống giáo dục, cấu trúc xã hội học và giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Ebook Xã hội học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học giáo dục" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục, mối quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế, pháp luật và văn hóa, dân số, gia đình và nhà trường, giáo dục và xã hội hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   159 p vlute 30/06/2019 7 0

 • Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam bộ và gợi mở chính sách dân số ở Việt Nam

  Những yếu tố quyết định tình trạng mức sinh thấp tại vùng Đông Nam bộ và gợi mở chính sách dân số ở Việt Nam

  Theo kết quả điều tra quốc gia gần đây, tổng tỷ suất sinh của vùng Đông Nam Bộ đã giảm khá sâu dưới mức sinh thay thế. Dựa trên số liệu và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 và khung phân tích mức sinh thấp của Bongraarts (2001), các phân tích cho thấy, tỷ lệ phụ nữ chưa kết hôn tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổng tỷ...

   13 p vlute 28/04/2019 26 0

 • Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

  Thực trạng của nhóm trẻ em Đài - Việt và Hàn - Việt tại Hậu Giang: hiện tượng xã hội trong bối cảnh di cư hôn nhân có yếu tố nước ngoài

  Bài viết dựa trên việc phân tích sơ bộ số liệu thực địa vào năm 2016 tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Vị Thủy nhằm mô tả ban đầu về thân trạng của trẻ Đài - Việt và Hàn - Việt ở Hậu Giang như là một hiện tượng xã hội trong bối cảnh hiện đại.

   8 p vlute 28/04/2019 31 0

 • Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

  Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

  Bài viết đề cập tới các khía cạnh như: khái niệm liên quan tới công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi, ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

   5 p vlute 28/04/2019 30 0

 • Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

  Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

  Trong bối cảnh công tác xã hội còn là ngành mới ở Việt Nam, bài viết này giới thiệu khái quát nền tảng lý luận của công tác xã hội thông qua việc tổng hợp mô tả các dòng lý thuyết phổ biến trong công tác xã hội dưới góc độ phân loại khác nhau. Bài viết cũng đi sâu vào bàn luận về đặc tính của nghiên cứu công tác xã hội và sự ứng dụng...

   8 p vlute 28/04/2019 30 0

 • Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

  Bàn về cách tiếp cận và phương pháp đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

  Bài viết áp dụng phương pháp này vào đo lường tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể hơn, áp dụng vào đo lường tầng lớp trung lưu theo cá nhân và hộ gia đình. Những người nghiên cứu xã hội học Việt Nam cần tiếp tục hội nhập với thế giới về đo lường các tầng lớp xã hội. Điều này cũng là phù hợp với tiêu chuẩn phân chia và...

   11 p vlute 28/04/2019 23 0

 • Nghiên cứu mạng lưới xã hội dưới cách tiếp cận xã hội học

  Nghiên cứu mạng lưới xã hội dưới cách tiếp cận xã hội học

  Mạng lưới xã hội là một chủ đề tương đối mới mẻ và thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu xã hội học bởi mạng lưới xã hội có vai trò quan trọng đối với cá nhân cũng như là một thành tố quan trọng trong cơ cấu xã hội. Nghiên cứu mạng lưới xã hội cần một hệ thống lý luận vững chắc dẫn dắt cho những nghiên cứu...

   7 p vlute 28/04/2019 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook