• Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng

  Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Trên thực tế, đây là ngành kinh tế mũi nhọn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bài viết nêu lên thực trạng và những định hướng phát triển cơ bản cho ngành du lịch Đà Nẵng nhằm phát huy lợi...

   5 p vlute 21/02/2017 4 0

 • Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế, văn hóa, xã hội

  Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế, văn hóa, xã hội

  Sự kiện và Tổ chức sự kiện (TCSK) có khả năng ảnh hưởng lớn đối với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của một quốc gia, một khu vực hoặc cộng đồng. Kiến thức về TCSK rất cần thiết đối với những người làm PR, các nhà báo, các nhà quản lý và công chúng nói chung. Việc phát triển hệ thống kiến thức về TCSK và đưa TCSK...

   5 p vlute 21/02/2017 3 0

 • Hoạt động du lịch vùng Huế trước năm 1975

  Hoạt động du lịch vùng Huế trước năm 1975

  Ở Đông Dương nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng, hoạt động chính thức của ngành du lịch xuất hiện khá muộn. Nó chỉ bắt đầu từ khi người Pháp thiết lập xong nền đô hộ tại đây vào đầu thế kỷ XX. Từ đó trở đi, chính quyền thuộc địa ngày càng thấy rõ đây là vùng đất có nhiều tiềm năng về du lịch: lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, danh...

   12 p vlute 21/02/2017 2 0

 • Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013

  Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013

  Kết cấu của tài liệu gồm các phần: Phần thứ nhất - Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của khách du lịch, phần thứ hai - Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch quốc tế, phần thứ ba - Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch trong nước.

   236 p vlute 21/02/2017 3 0

 • Khai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưa

  Khai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưa

  Bài viết trình bày tóm lược kết quả nghiên cứu, đánh giá nhu cầu tiềm năng của khách về du lịch mưa Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp, khai thác tốt nguồn khách du lịch đến với Huế vào mùa mưa.

   8 p vlute 21/02/2017 3 0

 • Sự cần thiết phải khôi phục lại chợ nổi Ngã Bảy và vấn đề khai thác trong du lịch

  Sự cần thiết phải khôi phục lại chợ nổi Ngã Bảy và vấn đề khai thác trong du lịch

  Chợ nổi Ngã Bảy trước đây nằm cạnh thị trấn Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Năm 2000 chợ đã bị di dời về phía vàm kinh Ba Ngàn ở xã Đại Thành, cách địa điểm cũ khoảng 3km và có tên là chợ nổi Ba Ngàn. So với các chợ nổi khác trong vùng, chợ nổi Ngã Bảy có lịch sử hình thành khá lâu đời; đã từng có quy mô mua bán rộng...

   7 p vlute 21/02/2017 2 0

 • Bài giảng Quy hoạch du lịch

  Bài giảng Quy hoạch du lịch

  Phân tích thị trường, quan sát đo lường lượng khách, phân tích luồng du khách, cơ sở lý luận cho việc xây dựng bản đồ QHDL, các bước xây dựng bản đồ quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng chiến lược phát triển du lịch, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án QHDL đến tài nguyên – môi trường là...

   13 p vlute 21/02/2017 2 0

 • Tạp chí khoa học xã hội số 1 (173) - 2013: Phát triển bền vững - lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ở Nam bộ và Việt Nam

  Tạp chí khoa học xã hội số 1 (173) - 2013: Phát triển bền vững - lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm ở Nam bộ và Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát các học thuyết cơ bản về phát triển bền vững, bao gồm các khái niệm, các cấp độ phát triển bền vững trong nghiên cứu cộng đồng. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp các nguyên tắc và chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững trên thế giới và tại Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc định lượng các nghiên cứu về...

   14 p vlute 21/02/2017 4 0

 • Tạp chí khoa học & công nghệ: Đề xuất mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam

  Tạp chí khoa học & công nghệ: Đề xuất mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam

  Trên cơ sở phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị - xã hội của Việt Nam hiện nay, nhóm tác giả đã đề xuất cách tiếp cận cộng đồng trong phát triển du lịch cộng đồng tại các di sản vật thể thế giới tại Việt Nam. Đó là việc nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương như một hợp phần cơ hữu của cộng đồng. Trên cơ sở đó, nhóm tác...

   6 p vlute 21/02/2017 3 0

 • Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực và thực trạng phát triển

  Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực và thực trạng phát triển

  Với những thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, vốn và nhân lực, du lịch TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bài viết phân tích các nguồn lực tạo nên sự phát triển, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch TPHCM.

   8 p vlute 21/02/2017 3 0

 • Bài giảng môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Bài giảng môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch; hướng dẫn viên du lịch – Những phẩm chất và năng lực cần có; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch".

   171 p vlute 21/02/2017 2 0

 • Du lịch chữa bệnh - Loại hình du lịch phát triển trong tương lai

  Du lịch chữa bệnh - Loại hình du lịch phát triển trong tương lai

  Phạm vi của bài viết tập trung nghiên cứu hình thức du lịch tận dụng tài nguyên thiên nhiên trong nước như: Nước khoáng, bùn, các loại thực vật, hoa quả để chữa trị các bệnh của thời đại như: Đái tháo đường, mỡ trong máu, huyết áp cao…v.v, thông qua hình thức vừa đi trị bệnh, vừa nghỉ dưỡng và vừa du lịch tạo một môi trường thuận lợi...

   8 p vlute 21/02/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook