• Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề chung của Giáo dục học" giới thiệu tới người học các nội dung: Giáo dục là một hiện tượng xã hội, Giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển của cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p vlute 17/06/2017 1 0

 • Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 2

  Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những vấn đề chung của Giáo dục học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giáo dục và sự phát triển của xã hội; mục đích, tính chất và nguyên lý giáo dục; hệ thống Giáo dục quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p vlute 17/06/2017 0 0

 • Giáo trình Giao tiếp Sư Phạm - Lê Thanh Hùng (biên soạn) (ĐH An Giang)

  Giáo trình Giao tiếp Sư Phạm - Lê Thanh Hùng (biên soạn) (ĐH An Giang)

  Giáo trình Giao tiếp Sư Phạm do Lê Thanh Hùng biên soạn giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung kiến thức về: Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm, chức năng và các loại giao tiếp, giao tiếp và sự phát triển nhân cách, giao tiếp trong sư phạm, mục tiêu giao tiếp sư phạm, nội dung giao tiếp sư phạm. Tài liệu phục vụ cho các bạn ngành sư...

   50 p vlute 15/11/2016 11 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - NXB ĐH Sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - NXB ĐH Sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học quản lý được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất nêu lên những vấn đề chung về tâm lí học quản lí, phần 2 gồm 6 chương nói về tâm lí người lãnh đạo, và phần cuối cùng đi nghiên cứu về tâm lí người lao động và tổ chức.

   348 p vlute 14/11/2016 9 0

 • Ebook Tâm lý học phát triển - Vũ Thị Nho

  Ebook Tâm lý học phát triển - Vũ Thị Nho

  Ebook được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của cái cách giáo dục ở bậc đại học, tránh lặp lại những vấn đề đã được đề cập đến ở nhiều cuốn sách khác, cố gắng gợi mở cho sinh viên hướng suy nghĩ về vấn đề được đặt ra, đồng thời cung cấp khối lượng kiến thức tối thiểu cần thiết cho sinh viên về tâm lý học phát triển.

   272 p vlute 14/11/2016 8 0

 • Giáo trình: Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Giáo trình: Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Bản chất của hiện tượng tâm lý Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm lý” dùng ở đây mới có thể mới đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cƣ sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì, từng hiện tƣợng tâm lý nẩy sinh và phát triển ra sao, vận hành theo quy luật nào…, loài ngƣời đã phải trải qua một thời...

   157 p vlute 14/11/2016 6 0

 • Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

  Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

  Bài viết Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam đưa ra một số nhận định về yêu cầu đồng bộ trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện mà các nhà hoạch định chính sách giáo dục Việt Nam cần quan tâm.

   16 p vlute 27/10/2016 3 0

 • Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển" do TS. Đinh Văn Ân và Hoàng Thu Hòa đồng chủ biên cung cấp cho người đọc tổng quan kiến thức và kinh nghiệm giáo dục trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p vlute 27/10/2016 5 1

 • Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 2

  Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của ebook gồm có mẫu kế hoạch bài giảng và phần phụ lục. Nội dung phần này hỗ trợ tập huấn viên xây dựng bài giảng và tiến hành tập huấn nhân rộng thuận lợi, đạt kết quả, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung để tập huấn viên tham khảo và sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p vlute 27/10/2016 6 1

 • Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tình hình đổi mới quản lý cung ứng dịch vụ giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hơn 20 năm qua (1986-2007), phát huy tác dụng của bộ phận giáo dục và đào tạo trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   67 p vlute 27/10/2016 3 0

 • Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 1

  Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 1

  Cuốn tài liệu “Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp” cung cấp các thông tin cần thiết về hướng nghiệp và một số kĩ năng tư vấn hướng nghiệp cho tập huấn viên Hội Phụ nữ và cha mẹ học sinh. Phần 1 của ebook này gồm có những nội dung sau: Một số vấn đề chung về tư vấn hướng nghiệp, các kĩ năng và liệu pháp tư...

   38 p vlute 27/10/2016 3 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường: Phần 1

  Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường: Phần 1

  Cuốn tài liệu “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường” bao gồm 4 nội dung chính. Trong phần 1 sau dây sẽ trình bày về công nghệ thông tin trong quản lý trường học và công cụ Google Apps. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p vlute 27/10/2016 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook