• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - La Hồng Huy

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - La Hồng Huy

  Mời các bạn cùng tìm hiểu cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục; phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; cấu trúc logic quá trình hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục" của tác giả La Hồng Huy.

   29 p vlute 30/09/2019 21 2

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

  Bài viết tập trung trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các tính năng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non và mô tả cách thức thiết kế tư liệu giáo dục, quy trình thiết kế giáo án điện tử ở bậc mầm non (các hoạt động giáo dục) phù hợp với đặc điểm nhận thức mang tính trực quan, hình tượng của trẻ mầm non.

   10 p vlute 28/04/2019 51 0

 • Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

  Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

  Bài viết đề cập nội dung, ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày đối với việc giáo dục tính tự lập cho trẻ. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng việc sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện để tổ chức cuộc sống cho trẻ, tạo cơ hội để trẻ được thể hiện nhu cầu, sở thích, được tự tham gia vào các hoạt động hàng ngày...

   6 p vlute 28/04/2019 46 0

 • Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

  Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

  Bài viết trình bày vai trò của việc dạy trẻ nhận biết độ dài thời gian, việc cho trẻ làm thí nghiệm để phát triển kỹ năng nhận biết độ dài thời gian, mối quan hệ thời gian, điều chỉnh tốc độ hoạt động phù hợp thời gian quy định, trình tự tổ chức hoạt động làm thí nghiệm cho trẻ trải nghiệm độ dài thời gian và giới thiệu một số...

   5 p vlute 28/04/2019 39 0

 • Dạy học khám phá theo mô hình 5E - một hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học

  Dạy học khám phá theo mô hình 5E - một hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học

  Bài viết trình bày việc việc mô tả sơ lược về sự ra đời và tư tưởng của lí thuyết kiến tạo trong dạy học, còn muốn giới thiệu một mô hình học tập mới, mô hình 5E, trên nền tảng của lí thuyết kiến tạo và phương pháp dạy học khám phá, phân tích các thành tố của mô hình, vai trò của giáo viên và học sinh cũng như khả năng vận dụng mô...

   10 p vlute 28/04/2019 41 0

 • Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông

  Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông

  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là quá trình hình thành và rèn luyện các năng lực sư phạm cốt lõi cho sinh viên, góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực cho người giáo viên tương lai. Do đó, đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên là một biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu...

   6 p vlute 28/04/2019 43 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học

  Bài viết này trình bày tóm tắt hai nội dung chính: Phần 1 trình bày khái niệm, các động lực và những thách thức, cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; và phần 2 trình bày một số giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các cơ sở giáo dục đại học.

   12 p vlute 28/04/2019 28 0

 • Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1 đào tạo theo tín chỉ và những vấn đề lý luận về cố vấn học tập, mô tả từ nhiều góc độ những vấn đề xung quanh đào tạo tín chỉ ở Việt Nam và giới thiệu những khía cạnh lý luận, những quan điểm tiếp cận về hoạt động cố vấn học tập trên thế giới. Mời các bạn cùng tham...

   142 p vlute 26/03/2019 87 1

 • Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2 trình bày các hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, các hoạt động thực tế về cố vấn học tập ở một số trường đại...

   227 p vlute 26/03/2019 79 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phát triển giáo dục trong hoạt động khoa học công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Phát biểu của Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, phấn đấu để đại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trung tâm Đại học lớn nhất cả nước - đáp...

   226 p vlute 26/03/2019 78 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 3 trình bày quá trình đổi mới giáo dục với các nhà lãnh đạo và những bậc thầy tâm huyết với giáo dục khoa học, Giáo sư Tạ Đình Bửu - người tràn đầy tâm huyết vun đắp, học, tự học và nghiên cứu suốt đời, Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc với tầm nhìn chiến...

   104 p vlute 26/03/2019 70 0

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thể tiếp cận được các lý thuyết về hệ thống, lý thuyết môn học, lý thuyết thông tin trong dạy học, mà ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" của tác giả Đỗ Ngọc Đạt đã ra đời. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung cơ bản sau: Tiếp cận dạy học hiện đại, marketing ứng dụng trong giáo...

   109 p vlute 26/03/2019 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook