• Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 1

  "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" gồm các bài giảng về phần lý thuyết cơ sở và phương thức thực hành tìm chỗ hư hỏng và sửa chữa tất cả các máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh, tủ trữ kem, máy nước mát, nhà máy nước đá, nhà máy đông lạnh hải sản,... Bộ sách gồm 4 tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 -...

   93 p vlute 22/07/2022 28 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 1)" trình bày các nội dung: Cơ sở của ngành cơ điện lạnh, những kiến thức cơ bản trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vlute 22/07/2022 27 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 5 bao gồm xác định vị trí và tên gọi máy tủ lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ đông lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 22/07/2022 20 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 2)" trình bày các nội dung của chương 6 bao gồm phần tự điển tìm pan và sửa chữa thực hành các bộ phận cơ và điện trong ngành kỹ nghệ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dây trần, đệm cửa tủ lạnh, điện thế, động cơ điện, điện trở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p vlute 22/07/2022 18 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 3)" trình bày các nội dung: Giàn bốc hơi, giàn tụ hơi, hàn nối dây điện và ống đồng trong hệ thống làm lạnh, hệ thống làm nguội máy ép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vlute 22/07/2022 17 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn chú trọng cả về cơ bản lý thuyết đi đối với cách sửa chữa thực hành cho tất cả các bộ phận thuộc các hệ thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   70 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Ebook Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4): Phần 2

  Cuốn sách "Từ điển sửa chữa thực hành Kỹ nghệ lạnh (Tập 4)" được biên soạn một cách chi tiết các chỗ hưu hỏng thường gặp và phương pháp sửa chữa. Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Lãnh chất, mã lực động cơ điện, mạch điện cơ điện lạnh, máy bơm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 1

  Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô...

   432 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Ebook Lễ hội Thánh Gióng: Phần 2

  Cuốn sách "Lễ hội Thánh Gióng" là tập hợp những công trình sưu tầm nghiên cứu vế di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   396 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu một số phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học" là một tài liệu bổ ích nhằm giúp giáo viên, các bậc phụ huynh hiểu biết tốt hơn về sự phát triển tâm lý – sinh lý trẻ mầm non, tiểu học; cung cấp những tri thức, phương pháp; giúp giáo viên, phụ huynh hiểu được sự phát triển trí tuệ của trẻ; đồng...

   135 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học (In lần thứ tư): Phần 2

  Cuốn sách "Tìm hiểu một số phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em mầm non và tiểu học" sẽ giúp người đọc các kĩ năng tổ chức trò chơi để trẻ tích cực khám phá, tương tác, trải nghiệm nhằm kích hoạt sự phát triển trí tuệ ngày từ tuổi ấu thơ, nuôi dưỡng phát triển thành tài năng khi trẻ trưởng thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   107 p vlute 22/07/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số