• Giáo trình Gia đình học: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những vấn đề đại cương trong gia đình học; nội dung nghiên cứu gia đình học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Giáo trình Gia đình học: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Giáo trình Gia đình học: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Gia đình học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: những yếu tố tác động đến sự phát triển của gia đình Việt Nam; xu hướng biến đổi về giá trị cấu trúc và giá trị chức năng của gia đình Việt Nam; định hướng phát triển gia đình trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 2 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 2 - Trịnh Thị Trinh

  Nội dung giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội gồm có 3 chương chính như khái quát chung về quản trị ngành công tác xã hội; quản trị công tác xã hội ở cấp độ nhân viên; quản trị công tác xã hội ở cấp độ tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây.

   219 p vlute 22/07/2022 14 0

 • Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 1 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội: Phần 1 - Trịnh Thị Trinh

  Giáo trình Quản trị ngành công tác xã hội giúp trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cho người cán sự xã hội trong lĩnh vực quản trị các cơ sở dịch vụ xã hội, giúp họ đảm nhận tốt chức năng nhà quản lý, tổ chức cơ sở và người cán sự xã hội tận tụy với công việc giúp đỡ con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   194 p vlute 22/07/2022 16 0

 • Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích gồm có 5 bài như sau: Bài I Nhận diện các loại thiên tai và các loại hình thiên tai; Bài II: Một số kỹ năng trong quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em; Bài III Tổng quan về tai nạn thương tích ở trẻ em; Bài IV: Một số tai nạn thương tích...

   211 p vlute 22/07/2022 15 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học nông thôn, bản chất xã hội và đặc thù của cơ cấu xã hội nông thôn, cộng đồng nông thôn và công tác xã hội nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vlute 24/06/2022 22 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Thiết chế xã hội và văn hóa nông thôn, phương pháp nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vlute 24/06/2022 23 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Phần 1 ebook "Tìm hiểu tâm lý học dân số" trình bày nội dung của 2 chương đầu tiên bao gồm: Tâm lý học dân số nghiên cứu cái gì, những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p vlute 24/06/2022 22 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 2 ebook "Tìm hiểu tâm lý học dân số" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh để ở cấp độ gia đình; những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p vlute 24/06/2022 22 0

 • Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên quyền, có đáp ứng giới; quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   49 p vlute 18/04/2022 29 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khó...

   72 p vlute 18/04/2022 31 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cho cán bộ cấphuyện, xã những kiến thức cơ bản về vai trò, cách thức tổchức và phát triển cộng đồng góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   88 p vlute 18/04/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số