• Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình"Luật hình sự Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính...

   280 p vlute 30/06/2019 48 0

 • Giáo trình Luật lao động: Phần 1

  Giáo trình Luật lao động: Phần 1

  Giáo trình Luật lao động của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn....

   149 p vlute 30/06/2019 56 0

 • Giáo trình Luật lao động: Phần 2

  Giáo trình Luật lao động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật lao động" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   199 p vlute 30/06/2019 43 0

 • Giáo trình Luật lao động: Phần 3

  Giáo trình Luật lao động: Phần 3

  Giáo trình Luật lao động: Phần 3 trình bày các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động và chất nhiệm vật chất, tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, quản lý nhà nước về lao động, xử phạt hành vi vi phạm luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vlute 30/06/2019 43 0

 • Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1 trình bày các lý luận chung về khoa học điều tra hình sự, tổ chức cơ quan điều tra, truy nguyên hình sự, tổ chức điều tra vụ án hình sự, điều tra tại hiện trường, nghiên cứu dấu vết hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   107 p vlute 30/06/2019 36 0

 • Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Điều tra hình sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thu thập bảo quản và xử lý vật chứng, khám xét trong điều tra hình sự, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bắt trong điều tra hình sự, lấy lời khai người bị hại, nhận dạng trong điều tra hình sự, trưng cầu giám định và sử dụng kết quả...

   198 p vlute 30/06/2019 25 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp thường được gọi chung là quyền sở hữu trí tuệ, quyền này có các đặc tính khác với quyền sở hữu các tài sản khác. Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng, quyền hưởng dụng và quyền định đoạt đối với một tài sản; các quyền lợi này gọi là các quyền lợi đối với vật vì được hành xử trên...

   124 p vlute 30/06/2019 30 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được quy định trong BLDS Việt Nam năm 1995. Bộ luật này sau đó được thay thế bởi BLDS 2005 trong đó Quyền sở hữu trí tuệ được quy định từ điều 736-753.... Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

   125 p vlute 30/06/2019 24 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của nhà nước về hoạt động thương mại qua nội dung phần 1 cuốn sách.

   69 p vlute 30/06/2019 23 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy...

   126 p vlute 30/06/2019 24 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay thẩm phán" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghề thẩm phán, phần dân sự, phần hành chính, phần hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   402 p vlute 30/06/2019 23 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Xét xử các vụ án kinh tế, xét xử các vụ án lao động. Cuối sách có phần phụ lục để người đọc tham khảo và củng cố hiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   472 p vlute 30/06/2019 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook