• Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 25 trình bày các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để nhận diện các hành vi phạm tội xâm phạm an toàn công cộng, xâm phạm an toàn công cộng, giải quyết các tình huống cụ thể.

   98 p vlute 27/05/2020 11 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26- ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26- ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26 trình bày các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

   47 p vlute 27/05/2020 11 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 27 trình bày các tội phạm về chức vụ nhằm cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm về chức vụ, giải quyết được các tình huống cụ thể.

   45 p vlute 27/05/2020 11 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 28 trình bày các vấn đề chung về tội xâm phạm hoạt động tư pháp như vài nét về lịch sử lập pháp hình sự đấu tranh chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp, khái niệm về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và các tội phạm cụ thể.

   70 p vlute 27/05/2020 12 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 29 trình bày các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân nhằm cung cấp công cụ nhận diện các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

   41 p vlute 27/05/2020 10 0

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 - ThS. Trần Đức Thìn

  Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 30 trình bày các tội, phá hoại hòa bình, chống loài người, và tội phạm chiến tranh. Đây là các tội phạm quốc tế hoặc các tội phạm có tính chất quốc tế tức là các tội xâm phạm hoà bình và an ninh nhân loại.

   13 p vlute 27/05/2020 11 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" (Giáo trình đào tạo từ xa) được chia thành 2 phần. Với phần 1 giáo trình gồm những nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p vlute 29/04/2020 34 0

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Lý luận về nhà nước pháp quyền" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm các nội dung sau: Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   93 p vlute 29/04/2020 38 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của...

   116 p vlute 29/02/2020 58 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua các nội dung chính sau: Tản mạn về tính dân tộc và tính toán nhân loại trong nghệ thuật, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc là hiện đại hóa, cần tránh tâm lí vừa tự ti vừa tự thị, quảng bá văn...

   148 p vlute 29/02/2020 64 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế...

   168 p vlute 29/02/2020 53 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 3 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Giáo dục xin cho tôi nói thẳng, bộ mặt mới cho đại học Việt Nam, giáo dục đại học trước áp lực thương mại hóa, những điều có thể học từ hệ thống giáo dục đại học tại Mĩ, giải pháp...

   76 p vlute 29/02/2020 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số