• Bài giảng Triết học - Chương 9: Xã hội và tự nhiên

  Bài giảng Triết học - Chương 9: Xã hội và tự nhiên

  Những nội dung chính được trình bày trong "Chương 9: Xã hội và tự nhiên" gồm có: Xã hội- bộ phận đặc thù của tự nhiên; đặc điểm của quy luật xã hội; sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên; dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vlute 12/04/2021 34 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội; biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

   22 p vlute 12/04/2021 37 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 11: Những vấn đề tham khảo

  Bài giảng Triết học - Chương 11: Những vấn đề tham khảo

  Chương này giúp người học hiểu được ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản như: giai đoạn một: mô hình tự vận hành, giai đoạn hai: mô hình nhà nước điều tiết, giai đoạn 3: mô hình phân quyền. Ngoài ra chương này còn trình bày về con đường phát triển của Trung Quốc và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vlute 12/04/2021 31 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội, quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, các hình thái ý thức xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p vlute 12/04/2021 33 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

  Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

  Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguồn gốc và bản chất con người, quan hệ giữa cá nhân và xã hội, vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử.

   16 p vlute 12/04/2021 32 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

  Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

  Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết vị lợi, chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học, triết học duy khoa học và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vlute 12/04/2021 32 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 1: Khái niệm và các nguyên tắc của luật Tố tụng dân sự Việt Nam" tìm hiểu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân sự và Luật Tố tụng dân sự; quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự; các nguyên tắc điều chỉnh...

   22 p vlute 25/03/2021 62 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 2: Thẩm quyền của tòa án nhân dân" giúp người học xác định được các loại vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo thủ tục tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án các cấp; thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án.

   26 p vlute 25/03/2021 59 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 3: Cơ quan, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng" thông tin đến các bạn sinh viên cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng dân sự, việc thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự; người tham gia tố tụng dân sự, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng dân sự.

   32 p vlute 25/03/2021 52 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự" để nắm chắc kiến thức, khái niệm chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc tính của chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự.

   20 p vlute 25/03/2021 51 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 5: Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự" được biên soạn trình bày thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể trong vụ việc dân sự; thực hiện biện pháp bảo đảm...

   18 p vlute 25/03/2021 49 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 6: Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự" cung cấp kiến thức bao gồm khởi kiện vụ án dân sự; thụ lí vụ án dân sự; chuẩn bị xét xử; hòa giải vụ án dân sự; tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.

   28 p vlute 25/03/2021 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số