Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội gồm có 3 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Các kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.