Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư duy sáng tạo trong công việc và học tập; Sơ đồ tư duy – Minmap trong công việc và học tập; Khái niệm về tư duy phản biện; Tầm quan trọng tư duy phản biện; Những đặc điểm của người tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo!