Nghiên cứu quá trình tách trước Mg2+ trong nước chạt để sản xuất muối ăn và MgO có độ sạch cao

Sản xuất muối ăn bằng nước biển là vấn đề rất bức xúc của Việt Nam, một đất nước có hơn 3000 km bờ biển thuộc vùng khí hậu á nhiệt đới gió mùa nhưng lại phải nhập khẩu hàng năm nhiều ngàn tấn muối để sử dụng trong công nghiệp và trong ngành thực phẩm. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới công nghệ khai thác muối ăn từ nước biển đã đạt đến trình độ rất cao với sản phẩm muối ăn tinh khiết và hàng loạt hợp chất hóa học có giá trị kinh tế không nhỏ.