Hỏi - đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 2

Thông qua 110 câu hỏi và trả lời cuốn sách sẽ cung cấp những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi năm 2010 và các văn bản khác có liên quan, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.