Giáo trình Sơ chế cà phê theo phương pháp ướt - MĐ02: Sơ chế và bảo quản cà phê

Giáo trình Sơ chế cà phê theo phương pháp ướt giới thiệu các bước trong quy trình sơ chế cà phê theo phương pháp ướt và các thiết bị máy móc phổ biến được sử dụng. Giáo trình sẽ giúp cho người học thực hiện được phơi sấy cà phê theo hai cách, vận hành và sử dụng được các thiết bị máy móc trong sơ chế ướt.