Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách tiếp tục đưa tới bạn vốn kiến thức về: Dự trữ nguyên liệu và lưu kho sản phẩm, tổ chức lao động hợp lý trong các xí nghiệp sản xuất thực phẩm, ứng dụng quy hoạch động và lý thuyết trò chơi trong công nghiệp thực phẩm. Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở những bài giảng thuộc phần hai trong chuyên đề nói trên cho sinh viên và học viên cao học ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học của Trường Đại học Bách khoa và một số trường đại học khác, mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook