Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Tối ưu hóa hay còn gọi là quy hoạch toán học hoặc cận trù học là một bộ phận quan trọng của toán học nói chung và của toán ứng dụng nói riêng, quyển sách đem tới cách tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm gồm 5 chương, riêng phần 1 ebook với thể hiện 2 nội dung để lập kế hoặc sản xuất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch toán học, bài tập tối ưu về vận chuyển nguyên liệu sản xuất thực phẩm.
Hỗ trực trực tuyến Facebook