Ebook Sử dụng vật liệu phi kim loại trong ngành cơ khí: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sử dụng vật liệu phi kim loại trong ngành cơ khí" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vật liệu keo, thủy tinh vô cơ, vật liệu gốm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook