Ebook Sử dụng vật liệu phi kim loại trong ngành cơ khí: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sử dụng vật liệu phi kim loại trong ngành cơ khí" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu kết hợp, cao su. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook