Ebook Hỏi - Đáp về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, gồm 4 phần: Những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook