Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 2 - NXB Lao Động

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook trình bày nội dung về công nghệ sản xuất ca cao. Cuốn sách được biên soạn theo kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình giảng dạy và biên soạn nhiều chương trình đào tạo cho các chuyên ngành công nghệ thực phẩm nhằm đáp từng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng lên của sinh viên các chuyên ngành này và đáp ứng nhu cầu chế biến sản phẩm cây nhiệt đới phong phú ở nước ta...