Ebook Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao: Phần 1 - NXB Lao Động

Cuốn sách “Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên. Sách được chia thành 3 phần nội dung, ở phần này ebook gồm 2 nội dung đầu đó là công nghệ sản xuất chè và công nghệ sản xuất cà phê, mời các bạn cùng tham khảo.