Ebook Công nghệ enzyme: Phần 2 - Nguyễn Đức Lượng (chủ biên)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ enzym", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thu nhận enzym từ vi sinh vật, ứng dụng enzym, thị trường enzym và công nghệ enzym trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook